Szakmai fórum - Az építési állványok biztonságának és szabványainak időszerű kérdései

Az Magyar Szabványügyi Testület által szervezett "Az építési állványok biztonságának és szabványainak időszerű kérdései" című szakmai fórum az MSZE 13020:2016-tal, valamint az építési állványok szabványaival és a kapcsolódó kérdésekkel, a várható változásokkal kíván foglalkozni.

Időpontja: 2016. március 31. (csütörtök) 10-15 óra között

Helyszíne: MSZT székháza (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.) I. emelet, Ybl Miklós terem

Részvétel díj: a részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött

Részletes program és Regisztrációs lap innen letölthető.

 

Az ÉVOSZ deregulációs javaslatai

A Kormány 2015. évben határozatban rögzítette az építésügy átalakítását célzó programját. Ez számos területre irányul a tervezés, lebonyolítás, építés-kivitelezés szabályozásában, a jogosultságok, a szakmai feltételrendszerek, az építésigazgatási eljárások területén. Ezek összetettsége és sokasága az építési vállalkozások számára nehezen követhető, gyakorlati alkalmazásuk nehézségekbe ütközik.

A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló deregulációs javaslataink az alábbiak:

  1. Az 50 millió Ft értékhatár alatti építési-beruházási, kivitelezési munkáknál egyszerűsített építési napló vezetését javasoljuk, heti gyakoriságú naprakészséggel.
  2. Szűnjön meg az építési vállalkozások kettős kamarai regisztrációs kötelezettsége oly módon, hogy csak a „szakmai regisztráció maradjon meg”, melynek adataiból a kereskedelmi és iparkamarák automatikusan végrehajtják a vállalkozások általános kamarai nyilvántartásba (regisztrációjába) vételét.

Budapest, 2016. február

 

Összefoglaló a minimális építőipari rezsióradíjról

Összefoglaló

a minimális építőipari rezsióradíjról

Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést a Munkaügyi Minisztériummal 2006 júliusában kötötte meg, melyet 2007. április 1-jétől országosan is kiterjesztettek kötelező jelleggel az építőipari vállalkozásokra (4-es TEÁOR szerinti besorolás a fő tevékenység alapján). Az ÉÁKSZ része az ágazati bértarifa táblázat.

A 207/2008. (VIII.27.) Kormányrendelet 18. §-ában szerepel a rezsióradíj fogalma az alábbiak szerint:

Építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját.

Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket.

A közbeszerzési eljárásokban 2013. július 1-jétől új szabályok alapján kell vizsgálni a minimális rezsióradíjat. Az aránytalanul alacsony árajánlat szabályait két részletben hirdették ki: először megjelent a Kivitelezési kódex (191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet módosítása, majd a minimális rezsióradíjról szóló miniszteri rendelet.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (2) bekezdésének 2013. július 1-én hatályba lépő 6. pontja felhatalmazást ad az építésügyért felelős miniszternek, hogy az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlásában a tárgyévre megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékét, vagy ajánlás hiányában az előző évi minimális építőipari rezsióradíjnak a KSH által közzétett inflációs rátával növelt mértékét rendelettel állapítsa meg.

 

Minimális építőipari rezsióradíj

2008-2019

Év

 

Minimális rezsióradíj mértéke

 Közzététele

2008-2009

1.900 Ft/óra

2008/17 ÉÁPB határozat

2008.06.16.

2010-2012

1.930 Ft/óra

2010/13 ÉÁPB határozat

2010.06.21.

2013

2.383 Ft/óra

28/2013. (VI.27.)

BM rendelet

2014

2.422 Ft/óra

30/2014.(IV.10.)

BM rendelet

2015

2.490 Ft/óra

40/2015.(IX.14.)

MvM rendelet

2016

2.550 Ft/óra

27/2016.(IX.14.)

MvM rendelet

2017

2.870 Ft/óra

15/2017.(VI.7.)

MvM rendelet 

2018

3.300 Ft/óra

30/2018. (XI.26.)

ITM rendelet

2019

3.696 Ft/óra

23/2019 (VIII.14.)

ITM rendelet

2020

4.165 Ft/óra

17/2020.(VI.12.)

ITM rendelet

 

Építőipari Szakkiállítások

bautec

2016. február 16-19. – Berlin

Nemzetközi Építőipari Kiállítás

www.bautec.com

 

COMFORT Épületenergetikai és

Épületfelújítási szakkiállítás és konferencia,

BURKOLATTECHNIKA,

COLOR Budapest Festékipari szakkiállítás,

2016. február 17-18. -  Budapest

www.comfortbudapest.hu

 

WIN EURASIA - Electrotech 

2016. március 17-20. - Isztanbul

Ipari- és épületautomatika, elektrotechnika, anyagmozgatás, hidraulika, pneumatika

win-automation.com

 

CONSTRUMA 2016

2016. április 6 - 10. -  Budapest

Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás

www.construma.hu

 

bauma 2016

2016. április 11-17. – München

Építőgép Kiállítás

www.bauma.de

 

denkmal 2016

2016. november 10-12. - Lipcse

Európai Műemlékvédelmi, restaurálási és régi épületek helyreállítási szakkiállítása

www.denkmal-leipzig.de

További információ: Interpress Kiállítások, Szlabon Vezér Andrea Tel.: +36-1-302-7525

 

Stone+tec

2017. május 24-27. – Nürnberg

Nemzetközi Kő Kiállítás

www.stone-tec.com

Szárazépítő szakmunkásvizsgára felkészítő tanfolyam

Az ÉVOSZ által 2015. évben szervezett szárazépítő szakmunkásvizsgára felkészítő tanfolyam huszonkilenc résztvevője 2016 januárjában sikeres szakmunkásvizsgát tett. Az NSZFH által 2016. január 21-én szervezett szakmunkásvizsgán a résztvevők sikeres szóbeli, írásbeli és gyakorlati vizsgájuk eredményeként OKJ-s szárazépítő szakmunkás-bizonyítványt vehettek készhez.

Az érdeklődésre való tekintettel az ÉVOSZ 2016. első félévében ismét szervez szárazépítő szakmunkásvizsgára felkészítő tanfolyamot, amelyre legalább öt éves szárazépítésben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára kívánunk lehetőséget biztosítani szárazépítő szakképesítés megszerzésére.

A tanfolyammal kapcsolatban az ÉVOSZ titkárságán Pete Zoltán (+36 30 96 14 326) és Fazekas Eszter (1/201-0333/24) ad bővebb felvilágosítást.