Építésügy az új kormányzati struktúrában

A Magyar Közlöny 2014. június 6-án megjelent 79. számában találhatók az alábbi információk:

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter - Lázár János - feladat- és hatáskörébe tartozik többek között a közbeszerzés, az építésügy.

Ennek keretében

15. § (1) A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében előkészíti a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében

a) kialakítja és végrehajtja a Kormány közbeszerzési politikáját,

b) ellátja a közbeszerzések központi ellenőrzésével és engedélyezésével kapcsolatos feladatokat

 16. § (1) A miniszter az építésügyért való felelőssége keretében előkészíti az építésügyre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az építésügyért való felelőssége keretében

a) szakmai irányítást gyakorol az állami főépítészek területfejlesztéssel, valamint területrendezéssel összefüggő feladatainak ellátása felett, különös tekintettel az  államigazgatási szervként végzett hatósági feladataikra, továbbá ellátja a másodfokú területrendezési hatósági feladatokat, koordinálja az Állami Főépítészi Hivatalok tevékenységét,

b) összehangolja és szakmailag irányítja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét,

c) ellátja a hatáskörébe utalt minőségügyi, termékbiztonsági, tanúsítási, minőségbiztosítási, hatósági felügyeleti feladatokat, közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában. 

 

A belügyminiszter Dr. Pintér Sándor – feladat- és hatáskörébe tartozik többek között a területrendezés, a településüzemeltetés.

43. § A miniszter a  területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a  területrendezésre és az  ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

44. § A miniszter a  településüzemeltetésért való felelőssége keretében előkészíti a  temetkezési közszolgáltatásra és a kéményseprő közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályokat.

 

A nemzetgazdasági miniszter – Varga Mihály – feladat- és hatáskörébe tartozik többek között az építésgazdaság, a lakásgazdálkodás, a területfejlesztés stratégiai tervezése.

95. § (1) A miniszter az  építésgazdaságért, valamint a  lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a  lakásügyre, a  társasházakra, a  lakásszövetkezetre, a  lakásokra és az  állami lakáscélú támogatásokra vonatkozó jogszabályokat. 

(2) A miniszter az  építésgazdaságért, valamint a  lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelőssége keretében végrehajtja a Kormány általános politikájában meghatározott lakáspolitikai feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket, és ellátja az építőipar és az építőanyag ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat.

106. § (1) A miniszter a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében előkészíti a  kedvezményezett térségek besorolására, a területfejlesztési koncepciókra és programokra, a tervrendszer szabályozására, a vállalkozási övezetekre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében

a) irányítja a területfejlesztési koncepciók és programok rendszerének kialakítását, működését,

b) segíti a terület- és regionális fejlesztést érintő kutatási elemző tevékenységet,

c) elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat. 

 

A nemzeti fejlesztési miniszter – Dr. Seszták Miklós – feladat- és hatáskörébe tartozik többek között a területfejlesztés.

122. § (1) A miniszter a  területfejlesztésért való felelőssége keretében – a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel együttműködve – előkészíti a területfejlesztésre, a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos feladataira, a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében

a) működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét,

b) közreműködik az  ország területi folyamatainak alakulásáról és a  területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámoló előkészítésében,

c) kidolgozza a  területfejlesztési támogatások és a  decentralizáció irányelveit, továbbá javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára,

d) előkészíti, kidolgozza és ellátja a  területfejlesztés intézményrendszerének korszerűsítésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

e) kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert,

f) ellátja a közvetlen közösségi források tekintetében a 12. §-ban meghatározott feladatokat. 

Az építési ágazat súlyponti problémái, javaslatok ezek megoldásához

A dokumentum ide kattintva letölthető.

Az építőipari kivitelezési tevékenység munkavédelmi komplex ellenőrzése - Vizsgálati szempontok

A dokumentum ide kattintva letölthető.

Újabb e-építési napló felhasználói felkészülést, önképzést segítő alkalmazás

http://www.e-epites.hu/ portál OÉNY felületén, a DEMO alkalmazás mellett már gyakorlóteszt kitöltésére van mód, mely elérhető 2014. január 28-ától az Országos Építésügyi Nyilvántartás „Bemutató alkalmazások” fülén. Az új alkalmazással tesztelheti bárki a gyakorlati, illetve elméleti tudását e-építési napló témában.

Hol érhető el az E-építési napló DEMÓ alkalmazás?

A DEMÓ alkalmazás elérhető az Országos Építésügyi Nyilvántartás publikus felület (https://www.e-epites.hu/oeny/) „Bemutató alkalmazások” füleslap „E-építési napló – DEMӔ ikonra kattintva, vagy közvetlenül a https://enaplo.e-epites.hu/enaplo_demo/ linken.

Az e-építési napló - DEMÓ alkalmazás működése néhány funkcióban eltérően működik, mint az e-építési napló - ÉLES alkalmazás:

  • Az e-építési napló DEMÓ alkalmazás kipróbálásához nem szükséges Ügyfélkapus regisztráció, lehetőség van több felhasználót regisztrálnia a programba, majd a teljes építési napló vezetési folyamatot végig tesztelnie.
  • Az e-napló készenlétbe helyezés automatikusan történik, nincs szükség üzemeltetői közreműködésre.
  • A DEMÓ verzióban lévő adatok megőrzése nem garantált