70 éves az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.

Az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. 70 éve szolgálja az építésügyi szakma információs, tájékoztatási és szolgáltatási feladatait. A céget – Építőipari Könyv- és Lapkiadó Nemzeti Vállalat névvel – 1950. július 6-án alapították az építőipar részére szükséges szakkönyvek, brosúrák, oktatási jegyzetek, az építésügyi tárca időszaki közleményei, valamint szaklapok kiadására és forgalomba hozatalára. 1955-ban jött létre a kibővített tevékenységgel felruházott Építésügyi Dokumentációs Iroda (ÉDOK). Ekkor jelentősen nőtt a tájékoztatás alapját képező dokumentációs bázis. 1961-től kezdődően a vállalat rendezte a mai napig évente megrendezésre kerülő BNV elődjének számító Budapesti Ipari Vásárt, majd a Budapesti Nemzetközi Vásár építőipari kiállítását. 1962-ben önálló ágazati filmstúdió jött létre az Építésügyi Minisztérium Filmszolgálata néven. Az ÉM 1966. január 1-jei hatállyal intézkedett olyan feladatkör és szervezet kialakításáról, mely lehetővé tette egy korszerű, széles tájékoztatási, dokumentációs és műszaki propaganda feladatokat ellátó információs központ működtetését Építésügyi Tájékoztatási Központ néven. Ebben az időszakban indultak fejlődésnek mind tartalmában és mennyiségében a vállalat saját kiadványai, megjelent az akkori Építővilág első lapszáma. Az 1968-ban indult Magyar Építőipari Katalógus, jelentős segítséget nyújtott az építőipari szakemberek munkájához. 1970-ben megkezdődött a vidéki információs irodák szervezése, amelyek közvetlen tájékoztatást nyújtottak, és közvetlenül építették ki kapcsolataikat a területükhöz tartozó vállalatokkal. 1974-ben nyitotta meg kapuit a mai BNV területén az Állandó Építésügyi Kiállítás. Bővült a specifikus szakmai kiadványok köre is, a '80-as években az ÉTK számítógépes hálózattal működtetett országos dokumentum bázissá vált, kiadói tevékenységében pedig folyamatosan növelte piaci részesedését az építőipari könyv- és lapkiadás területén.  A rendszerváltozás után, 1992-ben – a magyarországi privatizációs folyamatok keretében –átalakult a vállalat kft-vé, a cég neve ekkor változott Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.-re. A 90-es években a kiadói tevékenység nagy előrelépést tett, ugyanis a Lapkiadó Vállalat megszűnésével több folyóirat már az ÉTK Kft. kiadásában jelent meg. A privatizáció után a cég megőrizte és továbbfejlesztette kapcsolatait a kamarákkal és a szakmai szövetségekkel. A szakmai szervezetekkel kialakult kapcsolat eredményeként több kiadvány készült a cég kiadásában. A századfordulóhoz közeledve azonban a cég vesztett rugalmasságából, nem volt biztosított az eredményes gazdálkodás, így a tulajdonosok eladás mellett döntöttek. 2004. év végével tulajdonváltásra került sor, melyet következetes gazdasági stratégia kialakítása, a cég eredményes működtetése követett és követ. Összegezve az eltelt 70 évet – az ÉTK Kft. és jogelődjei mindig a felhasználók, megrendelők, ÉVOSZ, kamarák és a szakmai szervezetek igényeinek maximális szakmai kielégítését szolgálta és szolgálni fogja a jövőben is.   A 70 éves cég meghatározó üzletága a kiadói tevékenység, mely töretlenül ellátja a saját és gondozott kiadványai által a szakma minden területét magába foglaló komplex szakirodalmi bázist. A nagy elismerésnek örvendő szakmai orgánum – a LXIV. évfolyamába lépő – Műemlékvédelem c. folyóirat jelenik meg gondozásában. Kiadványaik nélkülözhetetlen alapot képeznek az építőipar-építőanyagipar szereplőinek működéséhez, a piac fejlődéséhez. Az építőipar és az építészet szűkebb-tágabb értelemben vett határterületeit feldolgozó ismeretterjesztő könyveik pedig sokszor hézagpótlóként szolgálják ki a téma iránt érdeklődők igényeit is.

Automatikusan meghosszabbodnak az építési engedélyek

Automatikusan meghosszabbodnak a veszélyhelyzet ideje alatt, illetve a veszélyhelyzet végétől számított fél éven belül lejáró építési engedélyek - közölte a Miniszterelnökség pénteken az MTI-vel.

Az Országgyűlés június 16-án elfogadta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényt, amely számos, építési tevékenységgel kapcsolatos adminisztratív enyhítést rögzít, ezzel is segítve a szektor résztvevői, így az építőipari beruházók, építési vállalkozások számára az újraindulást, meglévő munkavállalóik megtartását és új munkahelyek teremtését.

Az új enyhítések célja, hogy a járványhelyzet ideje alatt lelassult, esetleg abbamaradt beruházások a lehető leggyorsabban, fölösleges adminisztrációs terhek nélkül folytatódhassanak, illetve újraindulhassanak - hangsúlyozta közleményében a Miniszterelnökség. Azok az elvi építési keretengedélyek, valamint végleges építési, telepítési vagy bontási engedélyek, amelyeknek hatálya a veszélyhelyzet kihirdetésének és a veszélyhelyzet megszűnésének napja közötti időben járt le, külön erre irányuló kérelem nélkül is, automatikusan meghosszabbodnak a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított egy évvel, azaz 2021. június 18-ig.

Azok az engedélyek, amelynek hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le, az engedély hatályának lejártától számított egy évvel hosszabbodnak meg.

A közlemény szerint hasonló enyhítések vonatkoznak az egyes örökségvédelmi tárgyú hatósági engedélyekre is. Így azok a régészeti feltárási vagy örökségvédelmi engedélyek, amelynek hatálya a veszélyhelyzet kihirdetésének és a veszélyhelyzet megszűnésének napja közötti időben járt le, külön kérelem nélkül is meghosszabbodnak a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további 365 nappal. Azok az engedélyek, amelynek hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le, az engedély hatályának lejártától számított további egy évvel automatikusan meghosszabbodnak.

Ugyanez a változás érvényes a vasúti törvény és a villamos energiáról szóló törvény alapján kiadott építési engedélyekre is.

Az érvényesség automatikus kitolódásától függetlenül a későbbiekben az ügyfél is kérelmezheti az engedély további meghosszabbítását, ha erre a veszélyhelyzet előtt megszokott módon jogszabály szerinti lehetősége van.

(Forrás: MTI)

Építőipari rezsióradíj 2020.

Kihirdették az építőipari rezsióradíj 2020. évi legkisebb mértékét.

Az építőipari rezsióradíj ajánlott legkisebb mértéke a 2019. évi meghatározott nettó 3696 Ft/óra összegről

 

4165 Ft/óra

 

összegre emelkedett.

Új jogszabály:  17/2020.(VI.12.) ITM rendelete a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről

Hatályos: 2020. június 17-től

 

Hatályát vesztő jogszabály: 23/2019. (VIII.14.) ITM rendelet

Felmérés - Koronavírus kihatása a magyar vállalkozások németországi tevékenységére

2020. június 8-án kérdőívet küldtünk ki az ÉVOSZ-IWTD tagszervezeteinek, amelyben arra kértünk választ, hogy a német kormány 2020. június 3-án elfogadott, a koronavírus okozta pandémia miatt bekövetkezett recesszió ellensúlyozására elfogadott gazdaságélénkítési konjunktúra-csomag ismeretében miként látják jövőbeni németországi vállalkozási lehetőségeiket. A felmérésbe bevont vállalkozások a Németországban kiküldött munkavállalóikkal vállalkozó magyar cégek mintegy 40 %-át reprezentálják. A felmérésben az építőipari vállalkozásokon kívül más ágazatban aktív cég is részt vett, azaz a felmérés eredménye gyakorlatilag a nemzetgazdaság minden ágazatában tevékenykedő cég helyzetét és várakozását tükrözi.  A beérkezett válaszokat kivetítettük arra a mintegy 250 vállalkozásra, aki ismereteink szerint kiküldött munkavállalókkal vállalkozik Németországban.

Az alábbi kérdésekre kértünk választ :

1.)    Német partnereikkel történt eddigi egyeztetéseik során tapasztalnak-e kedvező tendenciát (a márciusi-áprilisi állapothoz képest) jövőbeni együttműködésük szempontjából?

2.)    A meghirdetett konjunktúra-csomagnak van-e Önök szerint kedvező hatása további németországi tevékenységükre?

3.)    A konjunktúra-csomag tényleges kedvező hatásainak érvényesüléséig van-e elegendő „tartalék“ a német partnereikkel való együttműködés teljes vagy részbeni fenntartására?

A válaszadók mindegyike arról számolt be, hogy...

Tovább...

Építőipari helyzetértékelés és javaslatok (2020. június 12.)

HETI ÖSSZEFOGLALÓ

 a koronavírus járvány építőiparra gyakorolt hatásáról,

aktuális javaslatok az ágazat teljesítőképességének megtartása érdekében

 (2020. év. 24. hét)

Az építőipar a járványügyi helyzet ellenére a 24. héten is folyamatosan tudott dolgozni.

Az ágazat teljesítőképességét vírusos megbetegedések nem akadályozták és erre a következő hónapokban sem számítanak a vállalkozások. A március–május hónapok vészhelyzet okozta késedelmeit a vállalkozások igyekeznek behozni és határidőre teljesíteni. A tervezői, mérnöki tevékenységek távmunkában való végzése teljesítmény csökkenést okozott. A tervező- és mérnöki vállalkozások megkezdték az irodai munkavégzésre való visszaállást, miközben további intézkedéseket is tettek a „home office” tevékenység hatékonyságának gyors javítására. További informatikai fejlesztésekkel, digitalizációs módszerekkel igyekeznek hatékonyságukat javítani. A járványhelyzetben való munkavégzés felgyorsította a tervező mikró vállalkozások tervezési hálózatokba szerveződését.

Határidőcsúszásokat a járványhelyzet jellemzően a sokszereplős épületépítéseknél, szak-szerelőipari munkáknál okoz. A csökkenő rendelésállomány ezen a területen is lehetővé teszi a csúszásban lévő kivitelezések folyamatos gyorsítását.

Az építőipar rendelésállományának csökkenése, már 2019. év. II. félévben megkezdődött. Erre a folyamatra a járványhelyzet április–május hónapokban ráerősített. A múlt év végén mintegy 12%-kal volt kisebb az ágazat rendelésállománya az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva. A rendelésállomány csökkenése a vállalkozások között továbbra is nagy szóródást mutat, mértéke 0 és 30% között mozog.

Június elején az alapvető gondot az új projektek előkészítésének lelassulása, új szerződések megkötésének csökkenése okozza.

Legnagyobb mértékben továbbra is a települési önkormányzatok építési-beruházási, karbantartási ajánlatkérései, megrendelései csökkennek mind értéküket, mind pedig számosságukat tekintve. Ezt jól tükrözi az építési beruházási közbeszerzési piac változása. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések száma idén a tavalyihoz képest jóval alacsonyabb szinten van, 2019. január 1. és 2019. június 10. között 1992 eljárás, 2020. év hasonló időszakában 1263 eljárás volt. A beszerzések értéke csökkenést mutat, 823 milliárd Ft-ról 704 milliárd Ft-ra. Ez ugyanakkor mutatja, hogy 2020. évben az építési beruházási célú közbeszerzések a nagy értékű munkák irányába mozdultak el.

(Forrás: Közbeszerzési Hatóság)

A magánmegrendelői körben az építési-beruházással együtt járó fejlesztési szándékot tapasztaljuk, azonban ezek elindítása sok helyen még bizonytalan.

Mindezek eredményeként az ágazat rendelésállománya a 24. héten is tovább csökkent. A múlt év azonos időszakához mérten június elején közel 20%-kal lehet kisebb a rendelésállomány volumene. A megrendelői elbizonytalanodás továbbra is egyaránt jelen van az állami, önkormányzati, lakossági és a magánmegrendelőknél. A kormányzati beruházási támogatási programokból származó építési munkákra várakozásaink szerint június végétől lehet leszerződni.

Az építőipari ágazatban dolgozó vállalkozások a veszélyhelyzet mielőbbi megszüntetését várják. Ez magával hozhatja a rendelésállomány újbóli növekedését, a megrendelői egyeztetések felgyorsulását és új szerződések megkötését.

Az ÉVOSZ becslése szerint 2020. I. félévében az építőipar teljesítménye várhatóan 5–6%-kal lehet majd kisebb, a 2019. évi igen magas értékhez képest.

A munkaellátottság csökkenésével és a késedelmes fizetések miatt tovább romlott a vállalkozások likviditási helyzete.

A késedelmes fizetések megszaporodása egyre erősebben gerjeszti a lánctartozást az építésgazdaságban. Az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál továbbra is nehézségeket okoz a teljesítések leigazoltatása, a befogadott számlák határidőn túli kifizetése.

Az április-május hónapban elmaradt megrendelések június-július havi pótolhatóságának hiányában több építőipari vállalkozás élhet a létszámleépítéssel. A 24. héten tovább növekedett az építőiparon belüli álláskeresők száma. A szakmunkások és mérnökök más vállalkozásoknál továbbra is munkát találnak. A segédmunkások iránti igény hetek óta csökkenést mutat. A járvány időszak és a rendelésállomány csökkenése ellenére az építőiparban továbbra is szakmunkás és mérnök hiány van. Ezért nagy jelentőséggel bír a munkaerő hatékonyabb foglalkoztatása, a felnőttképzés, a külföldről hazajött szakemberek itthon marasztalása, az Unió más országaiban dolgozó egyéni munkavállaló magyarok hazahívása.

2020. I. negyedévben az építőipari cégek 5–8% közötti anyagár-emelkedést tapasztaltak. Április és május hónapok után június elejére sem jellemző a belföldi anyagok árának további emelkedése. Saját kivitelezési áraikat átlagosan 9%-kal emelték az év első öt hónapjában. Május hónapban megállt az építőipari szolgáltatások árának emelkedése is.

A munkalehetőségek csökkenésével erősödik a verseny, ami kedvezően hat az ajánlati árakra. A verseny jellemzően a nagy értékű munkák kivitelezésében közreműködő alvállalkozói körben erősödik.

A lakásépítés piacán ez évben drasztikusan lecsökkent az újonnan indított, kivitelezésbe vett lakóingatlanok száma. A kistelepüléseken január 1-jétől igényelhető maximum 5 millió forint nagyságú ÁFA visszatérítés lehetőségét a járványhelyzet még június elején is blokkolja. A lakossági megrendelői bizonytalanság csökkenését a kivitelezések iránti érdeklődés növekedése mutatja, ami még nem jár együtt a szerződések növekedésével.  Mindezekkel együtt a lakásépítő cégek az újlakásépítés rövid távon belüli, évközi élénkülésére továbbra sem számítanak. A városi lakásépítési program rozsdaövezeti kedvezményes, 5%-os ÁFA lehetősége az ÉVOSZ véleménye szerint legkorábban az év végén hozhat megrendelést a kivitelezőknek és 2022. évtől emelheti az átadott új lakások számát.

A Kormány gazdaságvédelmi akciótervében az építőipar is kiemelt ágazatként van megjelölve. Az ÉVOSZ véleménye szerint az építőipari keresletet és kínálatot egyszerre bővítő intézkedések lehetnek sikeresek. A kormányzati anyagokban megjelölt 65 milliárd forint felhasználásánál nagy jelentőséggel bír a gyorsaság, a hatásukban rövid időn belül eredményt hozó intézkedések megtétele. Indokolt, hogy az összeg egy része a keresletnövekedést szolgálja, másik része pedig az építőipar hatékonyságának növelését.

A forrás felhasználásánál két korábbi ÉVOSZ javaslatot továbbra is kiemelten ajánlunk figyelembevételre.

1.      Az építőipar hatékonyság növelését szolgáló 3 éves (2018–2020) támogatási program 2020. évi szakaszának meghirdetése. Ahhoz, hogy az építőipar szintet tudjon lépni, Ágazati Iparfejlesztési Támogatásra van szükség. Az építéstervezés, kivitelezés sajátosságait figyelembe vevő elbírálási szempontrendszer mentén technológiai korszerűsítésre, gépbeszerzésre, telephelyfejlesztésre, vállalkozásirányítási, informatikai fejlesztésekre vonatkozó vissza nem térítendő pályázati program 2020. évi kiírása. A korábbi évek szempontrendszerén túl, nagyobb hangsúlyt kell kapjon a digitalizáció és a terméklánc. Ennek tervezett 6 milliárd forint összegét, tekintettel a járványhelyzet okozta nehézségekre is, javasoljuk 10 milliárd forint összegben meghatározni.

2.      Az építőipar rendelésállományának 2020. év közepi bezuhanásának elkerülése, mérséklése érdekében állami beruházások előkészítésének felgyorsítása, ajánlatkérések, szerződések előre hozatala. Nevesített létesítmények tervezési, műszaki lebonyolítására vonatkozó ajánlatkérések azonnali elindítása az ITM koordinációjában.