Az ÉVOSZ deregulációs javaslatai

A Kormány 2015. évben határozatban rögzítette az építésügy átalakítását célzó programját. Ez számos területre irányul a tervezés, lebonyolítás, építés-kivitelezés szabályozásában, a jogosultságok, a szakmai feltételrendszerek, az építésigazgatási eljárások területén. Ezek összetettsége és sokasága az építési vállalkozások számára nehezen követhető, gyakorlati alkalmazásuk nehézségekbe ütközik.

A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló deregulációs javaslataink az alábbiak:

  1. Az 50 millió Ft értékhatár alatti építési-beruházási, kivitelezési munkáknál egyszerűsített építési napló vezetését javasoljuk, heti gyakoriságú naprakészséggel.
  2. Szűnjön meg az építési vállalkozások kettős kamarai regisztrációs kötelezettsége oly módon, hogy csak a „szakmai regisztráció maradjon meg”, melynek adataiból a kereskedelmi és iparkamarák automatikusan végrehajtják a vállalkozások általános kamarai nyilvántartásba (regisztrációjába) vételét.

Budapest, 2016. február