Helyzetkép a jelenlegi építőipari gyakorlati képzésről

Az ÉVOSZ és az MKIK együttműködésében elkészült Tóth Istvánné „Helyzetkép a jelenlegi építőipari gyakorlati képzésről, a cégek szerepvállalásáról az építőipari szakmák oktatásában” című tanulmánya. A kiadvány az építési vállalkozások döntéshozói számára kíván segítséget nyújtani a szakképzést érintő jogszabályi változások közötti jobb eligazodásban, annak érdekében, hogy az ő cégük is részt tudjon vállalni a szakmunkástanulók gyakorlati képzésben. A duális szakképzési modell bevezetésével rendkívül fontossá vált, hogy az un. Oktató Kft-k helyett a tanulók minél nagyobb hányada valós vállalati körülmények között tudjon gyakorlati tapasztalatokat szerezni. Ennek biztosítása elengedhetetlenül fontos az ágazat szakember-utánpótlása szempontjából. A kiadvány megjelenésest követően az ÉVOSZ a megyei Kamarákkal közösen több városban is előadást szervez ebben a témában. 

A kiadvány innen letölthető.

 

Kőműves és ács gyakorló munkafüzetek

A Nemzetgazdasági Minisztérium kiadásában ismét kiadásra került Vidovszky IstvánKőműves feladatok látszó téglafalakra”, valamint Hantos ZoltánSzerkesztő feladatok ácsoknak” című kiadványának második, javított kiadása.

Az ács és kőműves feladatgyűjtemény 2013-ban az ÉVOSZ kezdeményezésére az ÉÁPB támogatásával került kiadásra. A munkafüzetekben a nemzetközi szakmunkásversenyek tapasztalatai alapján azok, a hazai szakképzésben nem szereplő témakörök kerültek összefoglalásra, amelyek fontosak az adott szakma számára, és egyúttal a nemzetközi versenyek szakmai követelményeinek is részét képezik. A kiadványok egyúttal a tehetséges szakmunkástanulók szakmai továbbképzéséhez is hasznos segítséget nyújtanak.

A kiadványok az ÉVOSZ Titkárságán ingyenesen átvehetők.

 

5 vagy 27%

Megjelent a NAV tájékoztatója a 2015. december 31. napját követően teljesített lakóingatlan-értékesítésekhez kapcsolódóan 2016. január 1. napja előtt fizetett előlegek áfa elszámolásáról.

A tájékoztató innen letölthető.

Köszöntő

90-ik születésnapját ünnepelte Gajzágó Béla  „fémmmunkás”  Építés-Szerelési Üzem munkatársaival január 8-án.

A Budapesti Lakásépítő Vállalat, a Pest megyei ÁÉV, majd a „fémmunkás” főmérnöke számtalan ismert létesítmény építésében, majd építés irányításában vett részt. Többek között a dunakeszi lakóépületek alagútzsalus technológiával, a sármelléki repülőtér, a szentendrei Kovács Margit Múzeum, a Tanácsakadémia, cement és cukorgyárak,  és a hálás fiatalok emlékeztetnek a magas szinvonalú munkájára, példamutató emberségére.

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!

 

2015. év végén megjelent építőiparral kapcsolatos jogszabályok

A Parlament által 2015. december hóban elfogadott törvénymódosításokat követően az építésügyi ágazatot érintő fontos határozatokat hozott a Kormány a múlt év utolsó munkanapjain.

Az alábbiakat ajánljuk szíves figyelmükbe: 

 

426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2015. évi CCXXVI. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról

2015. évi CCXXVII. törvény

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról