Szakmai közlemény

A Kormány 2018. november 6-án benyújtotta az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló, T/3367 törvényjavaslatot. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy törvénytervezet előzetes egyeztetésére nem került sor. Ugyanakkor a törvényjavaslat széles körben hasonlóságot mutat az általunk a kormányzathoz eljuttatott, az Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről szóló koncepcióval.

A törvényjavaslat és a koncepció céljai azonosak: a közpénzből megvalósuló jelentősebb beruházások határidőben, előirányzott költségkeretben és az üzemeltetői rendeltetésnek megfelelő minőségben valósuljanak meg.
Meggyőződésünk azonban, hogy az új törvény csak akkor éri el célját, ha a törvénytervezet kiegészül az alábbiakkal:

  1. az államot, mint építtetőt képviselő Beruházási Ügynökség feladata – a piacgazdaságokban szokásos és hatékony módon – ne a beruházások előkészítésének és megvalósításának teljes körű és közvetlen elvégzése legyen, hanem a feladatok ellátását alapvetően piaci partnerek szerződésen alapuló közreműködésével biztosítsa;
  2. a beruházási folyamatban résztvevő szereplők és közreműködők feladatai és felelőssége mellett kerüljön sor az ezek érvényesülését biztosító világos összeférhetetlenségi szabályok rögzítésére is;
  3. a törvényjavaslat adjon felhatalmazást a Kormánynak a tervezői szolgáltatások és a beruházás alapvető fázisainak együttes szabályozására, továbbá a szakmai kamaráknak a szakmai részletek és a tervezői szolgáltatáshoz kapcsolódó díjszabás – a gyakorlatban is bevált módon - szabályzatban történő rendezésére;
  4. a törvényjavaslat írja elő, hogy a tervező kísérje végig a beruházás teljes folyamatát, mert ez a biztosítéka annak, hogy valóban az építtető által jóváhagyott és a hatóság által engedélyezett terv valósuljon meg, továbbá a módosítások szükségességét és célszerűségét szakmai garancia támassza alá;
  5. a beruházás sikeres megvalósításának egyik kulcsa, a tervellenőr csak magas szakmai követelményeknek megfelelő, független, megbízott szakember (vezető tervező) lehessen;
  6. a Beruházási Ügynökség által kezelt, a költségszámításokat is megalapozó adatbázis a beruházások szereplői számára hozzáférhető legyen a további beruházások költségszámításainak szakszerű megalapozásához;
  7. a törvényjavaslat rendezze a beruházások új szereplői, a beruházáslebonyolító és az árszakértő vagy költségszakértő igénybevételét.

Állásfoglalásunkat részletesen kifejtő levelet eljuttattuk az Országgyűlés illetékes bizottságai elnökeinek és a törvényjavaslat előkészítésében részt vevő kormányzati vezetőknek. A levélben jeleztük igényünket a végrehajtásról szóló kormányrendelet előkészítésében való közreműködésre.

Konferencia - Építőipari jogviták I. - A jogviták elkerülésének feltételei

Az ÉVOSZ tagszervezete, az ARTIFEX Kiadó Kft. 2018. december 11-én, kedden 14.00-18.30 óra között konferenciát tart, melynek címe:

                              Építőipari jogviták I. – A jogviták elkerülésének feltételei

A részletes program és a jelentkezési lap elérhető a www.epitesijog.hu oldalon.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a konferencián az ÉVOSZ tagszervezetei kedvezményesen vehetnek részt, az alábbiak szerint:

                              24.000 Ft + 27 % ÁFA = 30.480,- Ft/fő

                              (A teljes ár 27.000 Ft + 27 % ÁFA/fő) 

További 3.000 Ft/fő kedvezményt kap az a jelentkező, aki november 26-ig befizeti a részvételi díjat.

Törvényjavaslat a Beruházási Ügynökségről és a Kbt. módosítására

Törvényjavaslatot nyújtottak be "Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról " címmel az Országgyűlésnek, mely az alábbi linken olvasható: http://www.parlament.hu/irom41/03367/03367.pdf, valamint "A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról", mely az alábbi linken olvasható: http://www.parlament.hu/irom41/03374/03374.pdf

Megnyílt az építőipari beruházási támogatási keret

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló” támogatási programot hirdetett 8 milliárd forintos keretösszeggel. A támogatásra október 15-től lehet benyújtatni a támogatási kérelmeket, melyeknek teljes körű kezelői feladatait az ÉMI Nonprofit Kft. látja el.

A támogatási kérelmeket október 15. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás összegének kétszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2018. november 05. napjáig lehetséges benyújtani a https://eptk.fair.gov.hu/ elektronikus pályázatkezelési felületen keresztül, regisztrációt követően. A pályázatról bővebb információ, a benyújtáshoz szükséges nyilatkozat-minták, kitöltési útmutató az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján megtalálhatók és letölthetők: http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/3IXON2.html