Megjelent a Nagyvállalati Beruházási Támogatási pályázat

2017. november 24-én megállapodás jött létre a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) között, annak érdekében, hogy Magyarországon az építési-beruházások a megrendelői elvárásoknak megfelelő, magas műszaki színvonalon valósuljanak meg. Ehhez az építési ágazatban technológiai korszerűsítésre, a hatékonyság növelésére van szükség a kivitelező, a tervező és a mérnöki szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknál egyaránt.

Ezt a célt szolgálja az NGM-ÉVOSZ megállapodásnak az a fejezete, amely az építési ágazat beruházásainak támogatását biztosítja.

A 2018. február 22-én megjelent Nagyvállalati Beruházási Támogatási pályázat keretében az építés-kivitelezéssel és tervezéssel foglalkozó hazai vállalkozások is pályázhatnak. A 2018. évre jelenleg jóváhagyott 15 milliárd Ft állami költségvetési forrás terhére van lehetőség támogatási szerződés megkötésére.

 

Tájékoztató a pályázatról:

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/osszesen-15-milliard-forint-beruhazasi-tamogatasra-palyazhatnak-nagyvallalatok

Támogatás feltételei:

http://www.kormany.hu/download/9/63/51000/NBT_tamogatasi_feltetelek.docx

Támogatási kérelem:

http://www.kormany.hu/download/a/63/51000/NBT_tamogatasi_kerelem_formanyomtatvany.docx

2018.02.20. - Az építőipar helyzetértékelése és 2018. évi várakozásai

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) tagszervezeteit és az építőipar jelentősebb szereplőit megkeresve felmérte, hogy 2017. évben milyen változásokat okoztak a piaci körülmények, illetve a cégek milyen várakozásokkal tekintenek a 2018. évre.

A felmérésben résztvevő cégek túlnyomórészt Kft-ként működő társaságok voltak, átlagos állományi létszámukat tekintve a néhány főtől egészen a több száz főt foglalkoztatókig.

Az árbevételre vonatkozó válaszok azt mutatják, hogy a tavalyi évben a vállalkozások kétharmadánál az értékesítés nettó árbevétele növekedett a korábbi évhez képest. Ez egyben arra is utal, hogy az építőipar...

Tovább...

Munkahelyi képzések támogatására kiírt GINOP pályázatok

Előreláthatólag még február folyamán újra lehetőség nyílik a(z akár) 100 %-os támogatottságú képzési pályázatok benyújtására. A felnőttkori tanulás fontos szerepet játszhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében és abban, hogy a felnőtt – különösen az alacsony képzettségű és az idősebb – munkavállalók jobban tudjanak alkalmazkodni a munkaerő-piaci és társadalmi változásokhoz. 

A megjelent pályázatok fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

Letölthető pályázati felhívások:

GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

XXXV. BUD-EXPO Nemzetközi Építiőpari Kiállítás

2018. március 28-31. között kerüle megrendelésre a XXXV. BUD-EXPO tavaszi nemzetközi építőipari szakkiállítás, a nyugat-ukrajnai régió egyik legjelentősebb rendezvénye.

A kiállítás 2 részből áll:

• XXXV. BUDEXPO tavaszi Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás témakörei: épületszerkezetek, állványzatok, építőipari gépek, berendezések, épületautomatizálási rendszerek, világítástechnikai rendszerek, elektromos és kézi szerszámok, kazánok és kazánberendezések, innovatív hűtés- fűtéstechnikai rendszerek

• XII. Tematikus Szakkiállítás „Ablak-, Ajtó-, és Tető” témakörei: ablakrendszerek, ablakszerelvények, redőnyök, tetőfedő anyagok, homlokzati és tető rendszerek, csatornák, fagyálló rendszerek, hő és vízszigetelő anyagok, ajtók, 

Felhívás és árlista innen letölthető.

Indul az építőipari cégek fejlesztését segítő pályázat

Az elmúlt év végén megállapodás jött létre a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) között, többek között azért, hogy Magyarországon az építési-beruházások a megrendelői elvárásoknak megfelelő, magas műszaki színvonalon valósuljanak meg. Ehhez az építési ágazatban technológiai korszerűsítésre, a hatékonyság növelésére van szükség a kivitelező, a tervező és a mérnöki szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknál egyaránt.

Ezt a célt szolgálja az NGM-ÉVOSZ megállapodásnak az a fejezete, amely az építési ágazat beruházásainak támogatását biztosítja.

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás igénylésére vonatkozó felhívás 2018. január 22-én megjelent.

A felhívás elérhetősége:

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/indul-az-epitoipari-cegek-fejleszteset-segito-20-milliard-forintos-palyazat

A támogatás igénylésének feltételei:

http://www.kormany.hu/download/f/7b/41000/%C3%89p%C3%ADt%C5%91ipari%20t%C3%A1mogat%C3%A1si%20program.pdf

A megjelent felhívás a tevékenységek besorolása szerint, a TEÁOR 41.10-43.99 és a TEÁOR 71.11 tevékenységet végző vállalkozásoknak szól, melyek 20-249 fő közötti létszámot foglalkoztatnak. Folyamatban van a vonatkozó rendelet módosítása, amely rövid időn belül lehetővé fogja tenni a 10 főtől többet foglalkoztató kisvállalkozások kérelmének fogadását és kiterjesztésre kerül a felhívás a TEÁOR 71.12 és 71.20 besorolású tevékenységekre is. Mindezekre tekintettel a felhívást a 10-249 fő közötti létszámot foglalkoztató, TEÁOR 41.10-től 43.99-ig, a 71.11, 71.12 és 71.20 besorolású tevékenységet végző kis- és közepes vállalkozások figyelmébe ajánljuk.

A 2018-2020 évekre jelenleg jóváhagyott 20 milliárd Ft 2018. évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2018. szeptember 30-ig van lehetőség.

A fenti TEÁOR tevékenységi besorolású, 250 főt vagy attól nagyobb létszámot foglalkoztató nagyvállalatok számára a támogatást kiíró 2018. február hónapban megnyitja a Nagyvállalati Beruházási Támogatási programban (NBT) való részvétel lehetőségét.

Az építőipari ágazat támogatási programjában több támogatási kategória közül lehet választani a vállalkozás sajátosságaiból (székhely, telephely, méret, beszerzendő eszközök, stb.) kiindulva. Az építőipar számára megnyitott támogatási kategóriák:

·       csekély összegű támogatás („de minimis” program)

·       a regionális beruházási támogatás

·       a kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás

·       a KKV-knak nyújtott innovációs támogatás

·       az eljárási és szervezési innováció támogatása

·       energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás

·       megújuló energiatámogatásra irányuló beruházási támogatás

·       a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

 

A támogatási kérelem formanyomtatványa ide kattintva letölthető.