SKILLCO projektről

SKILLCO: INNOVATÍV PROJEKT AZ ÉPÍTŐIPARBAN ELŐFORDULÓ KÉPZETTSÉGI HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE

 

Az Európai Unió több tagállamában is egyre nagyobb problémát jelent az építőipari szakember-utánpótlás biztosítása. Az építési ágazat 2015-ben az EU teljes GDP-nek 8,5%-át adta. Több mint 14 millió munkavállalót foglalkoztatott, és az ágazat 3,2 millió vállalkozásának többsége 20 főnél kevesebbet foglalkoztat. Az ágazatot a munkaerő nagy mobilitása és a változó munkakörülmények (például az időjárási körülmények) jellemzik. Az építőiparai szakmák nem túl népszerűek a fiatalok körében, és rendkívül magas az iskola-, illetve a pályaelhagyók aránya. Az ágazat azonban kritikus szerepet tölt be a „zöld” azaz környezettudatos politikákban is, mivel az EU teljes energiafelhasználásának 40%-áért az épített környezet felel.

A fentiek alapján a foglalkoztatottakra vonatkozó képzettségi követelmények előrejelzése, a szakképzési rendszerek adaptálása, valamint az ágazatban dolgozók képzettségi hiányosságainak megszüntetése egyaránt kulcsfontosságú feladat.

A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara (CCIS CCBMIS) által koordinált és az Erasmus+ Partnerség Program anyagi támogatásával megvalósuló SKILLCO projektben a német, magyar és szlovéniai építőipari munkaadói szervezetek és szakképző intézmények mellett az EU építőipari munkáltatóinak ernyőszervezeteként eljáró Európai Építőipari Szövetség (FIEC) vesz még részt.

A projekt fő célkitűzése a partnerországokban tapasztalható képzettségi hiányosságok, valamint az előre jelzett képzettségi igények feltárása és összevetése, és ezek figyelembe-vételével olyan tanulási egységek (modulok) meghatározása és kidolgozása, melyek egyrészt integrálhatók a partnerországok meglévő ágazati szakképzési tanterveibe, másrészt a felnőttképzésben is felhasználhatók. 

A projekt első lépéseként az ágazatra jellemző képzettségi hiányosságok feltérképezésre a partnerek két eltérő kérdőívet állítottak össze. Az egyiket a szakiskolák küldték ki a korábbi tanulóik számára, a másikat pedig a munkaadói szervezetek a tagszervezeteikhez jutatták el. Az ÉVOSZ által kiküldött kérdőívekre beérkezett válaszokat az ÉVOSZ szakképzési bizottságának tagjaiból alakult un. „fókuszcsoport” tagjai vitatták meg, és jelölték ki az általuk legfontosabbnak tartott szakterületeket. A partnerség tagjai a 2017 júliusában a kecskeméti Gáspár András Építőipari Szakiskolában megtartott projekttalálkozón véglegesítették a kidolgozandó szakképzési egységek (modulok) körét. 

A 2017. október 9-10-én Düsseldorfban megtartott harmadik találkozó házigazdája a Nyugat-Német Iparkamara (WHKT) volt. A partnerek a találkozón áttekintették az eddig megvalósult eredményeket, illetve az elkészült anyagokat, továbbá meghatározták a következő féléves projektszakaszában elvégzendő feladatok körét, és rögzítették azok határidejét. A partnerek feladata a képzési hiányosságokra vonatkozó oktatási egységek kidolgozása lesz. Az eddigiekben ugyanis az építési vállalkozások képviselőivel, illetve a szakiskolák korábbi diákjaival készített interjúk kiértékelése alapján négy olyan képzési hiányosság került azonosításra, amelyek a projektben közreműködő országokban egyaránt relevánsnak tekinthetőek. A partnerek által végzett kutatás eredményeként emellett olyan, már eltűnő félben lévő szakmai ismeretek köre is meghatározásra kerültek, amelyek manapság a mindennapi munka során már csak ritkán kerülnek alkalmazásra, azonban a régi épületek felújításánál, karbantartásánál ezeknek a technológiáknak az ismerete is elengedhetetlenül fontos.

    

A projektpartnerek által készített interjúk elemzését végző, a kivitelező cégek szakembereiből összeállított munkacsoportok – fókuszcsoportok – az építőipari ágazatban az alábbi négy képzettségi hiányosságot azonosították:

1. Szövegértés: Az építési üzemterv és az építési munkák sorrendjének megértése, valamint a projekt dokumentációjának olvasása / megértése, időtervek készítése az ICT (Információ és Kommunikáció Technológia) segítségével az építési helyszínen / az ICT technológia alkalmazása az építési munkákhoz 

2. Számolás: költségszámítás, költségelőirányzatok készítése a kivitelezés során munkacsoportok számára vagy kis objektumokhoz

3. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem: A csont-izomrendszeri rendellenességek megelőzésére szolgáló intézkedések és az ergonómia alapjai 

4. Környezettudatosság („zöld ismeretek”): ipari/építőipari hulladék anyagok újbóli felhasználása, újrahasznosítás a potenciálisan káros anyagok biztonságos felhasználásával

A kiválasztott négy képzettségi hiányosság oktatására a Szlovén Szakképzési Intézet által kidolgozott módszertani irányelvek alapján két tananyagmodul kerül kidolgozása. Az egyik (A modul) a szakiskolákban tanuló fiatalok számára, a másik (B modul) pedig az építőiparban dolgozó szakmunkások számára. A német és magyar partner egy-egy, míg a szlovén partner két képzettségi hiányosság tananyagát dolgozza ki. Ezt követően a tananyagegységek angolra, illetve a partner országok nyelvére is le lesznek fordítva. Ezt követően 2018-ben minden partnerországban a szakiskolai tanulók, illetve a vállalati dolgozók részvételével két-két pilot tanfolyam kerül megvalósításra.

A következő partnertalálkozó 2018 májusában Budapesten kerül megrendezésre, amelynek az ÉVOSZ lesz a házigazdája.

 

Projekt hírlevél 1. szám (2017. április)

Projekt hírlevél 2. szám (2017. október)

Tájékoztató előadás a SKILLCO projektről 2018. április 24-én (Budapest)

A SKILLCO projektről bővebben: www.skillco.eu