SKILLCO projektről

SKILLCO: INNOVATÍV PROJEKT AZ ÉPÍTŐIPARBAN ELŐFORDULÓ KÉPZETTSÉGI HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE

 

Az Európai Unió több tagállamában is egyre nagyobb problémát jelent az építőipari szakember-utánpótlás biztosítása. Az építési ágazat 2015-ben az EU teljes GDP-nek 8,5%-át adta. Több mint 14 millió munkavállalót foglalkoztatott, és az ágazat 3,2 millió vállalkozásának többsége 20 főnél kevesebbet foglalkoztat. Az ágazatot a munkaerő nagy mobilitása és a változó munkakörülmények (például az időjárási körülmények) jellemzik. Az építőiparai szakmák nem túl népszerűek a fiatalok körében, és rendkívül magas az iskola-, illetve a pályaelhagyók aránya. Az ágazat azonban kritikus szerepet tölt be a „zöld” azaz környezettudatos politikákban is, mivel az EU teljes energiafelhasználásának 40%-áért az épített környezet felel.

A fentiek alapján a foglalkoztatottakra vonatkozó képzettségi követelmények előrejelzése, a szakképzési rendszerek adaptálása, valamint az ágazatban dolgozók képzettségi hiányosságainak megszüntetése egyaránt kulcsfontosságú feladat.

A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara (CCIS CCBMIS) által koordinált és az Erasmus+ Partnerség Program anyagi támogatásával megvalósuló SKILLCO projektben a német, magyar és szlovéniai építőipari munkaadói szervezetek és szakképző intézmények mellett az EU építőipari munkáltatóinak ernyőszervezeteként eljáró Európai Építőipari Szövetség (FIEC) vesz még részt.

A projekt fő célkitűzése a partnerországokban tapasztalható képzettségi hiányosságok, valamint az előre jelzett képzettségi igények feltárása és összevetése, és ezek figyelembe-vételével olyan tanulási egységek (modulok) meghatározása és kidolgozása, melyek egyrészt integrálhatók a partnerországok meglévő ágazati szakképzési tanterveibe, másrészt a felnőttképzésben is felhasználhatók. 

A projekt első lépéseként az ágazatra jellemző képzettségi hiányosságok feltérképezésre a partnerek két eltérő kérdőívet állítottak össze. Az egyiket a szakiskolák küldték ki a korábbi tanulóik számára, a másikat pedig a munkaadói szervezetek a tagszervezeteikhez jutatták el. Az ÉVOSZ által kiküldött kérdőívekre beérkezett válaszokat az ÉVOSZ szakképzési bizottságának tagjaiból alakult un. „fókuszcsoport” tagjai vitatták meg, és jelölték ki az általuk legfontosabbnak tartott szakterületeket. A partnerség tagjai a 2017 júliusában a kecskeméti Gáspár András Építőipari Szakiskolában megtartott projekttalálkozón véglegesítették a kidolgozandó szakképzési egységek (modulok) körét. 

A partnerség következő találkozóját 2017. október 9-10-én Düsseldorfban az Észak-Rajna Vesztfáliai Építőipari Szövetség székházában tartja, amelynek témája a kidolgozásra kerülő képzési modulok véglegesítése lesz.

Projekt hírlevél 1. szám (2017. április)

A SKILLCO projektről bővebben: www.skillco.eu

 

BKIK

Magyar Építéstechnika

MKIK

MGYOSZ

 

 

sodico