SKILLCO projektről

SKILLCO: INNOVATÍV PROJEKT AZ ÉPÍTŐIPARBAN ELŐFORDULÓ KÉPZETTSÉGI HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE

Az Európai Unió több tagállamában is egyre nagyobb problémát jelent az építőipari szakember-utánpótlás megoldása. Az építési ágazat 2015-ben az EU a teljes GDP-nek 8,5%-át adta. Több mint 14 millió munkavállalót foglalkoztatott, és az ágazat 3,2 millió vállalkozásában döntő többsége 20 főnél kevesebbet foglalkoztat. Az ágazatra a munkaerő nagy mobilitása, a változó munkakörülmények (például az időjárási körülmények) jellemzik. Az építőiparai szakmák nem túl népszerűek a fiatalok körében, és az iskola-, illetve a pályaelhagyók aránya is rendkívül magas. Azonban az ágazat kritikus szerepet tölt be a „zöld” azaz környezettudatos politikákban is, mivel az EU-ban a teljes energiafelhasználás 40%-áért az épített környezet felel.

A fentiek alapján foglalkoztatottakra vonatkozó képzettségi követelmények előrejelzése, a szakképzési rendszerek adaptálása, valamint az ágazatban dolgozók képzettségi hiányosságainak megszüntetése egyaránt kulcsfontosságú feladat.

A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara (CCIS CCBMIS) által koordinált SKILLCO projekt összefogja a német, magyar és szlovéniai építőipari munkaadói szervezeteket és szakképző intézményeket, valamint az EU építőipari munkáltatóinak ernyőszervezeteként eljáró Európai Építőipari Szövetséget (FIEC).

A projekt fő célkitűzése a partnerországokban tapasztalható képzettségi hiányosságok, valamint az előre jelzett képzettségi igények feltárása és összevetése, és ezek figyelembevételével olyan tanulási egységek (modulok) meghatározása és kidolgozása, melyek egyrészt integrálhatóak a partnerországok meglévő ágazati szakképzési tanterveibe, másrészt a felnőttképzésben is felhasználhatók. 

A projekt első lépéseként az ágazatra jellemző képzettségi hiányosságok feltérképezésre a partnerek két eltérő kérdőívet állítottak össze. Az egyiket a szakiskolák küldték ki a korábbi tanulóik számára, a másikat pedig a munkaadói szervezetek tagszervezeteikhez juttatták el. Az ÉVOSZ-hoz harminchat építési vállalkozó küldte meg az általa kitöltött kérdőívét. A válaszok kiértékelését követően 2017. április 12én a szakképzési bizottság tagjainak részvételével egy un. fókuszcsoport megbeszélésre került sor, ahol a résztvevők megvitatták és meghatározták azokat az általuk legfontosabbnak tartott szakterületeket, amelyeknek a szakképzés tematikájába történő integrálását kezdeményezni fogják. Ezt követően a partnerek összevetik az egyes tagországok előterjesztéseit, és ez alapján a 2017 júliusában a kecskeméti Gáspár András Építőipari Szakiskolában tartandó projekttalálkozón véglegesítik majd a kidolgozandó szakképzési egységek (modulok) körét. 

A 2016 novemberében induló projektben ezt követően országonként egy-egy szakiskolai, illetve felnőtt képző pilot projekt kerül megvalósításra, és majd ezeknek a tanfolyamoknak a tapasztalatai figyelembevételével kerülnek a képzési modulok véglegesítésre. Az Erasmus+ Partnerség projekt keretében megvalósuló hároméves projekt 2019 végén zárul.

Hírlevél 1. szám (2017. április)

A SKILLCO projektről bővebben: www.skillco.eu

 

BKIK

Magyar Építéstechnika

MKIK

MGYOSZ

 

 

sodico