SKILLCO projektről

SKILLCO: INNOVATÍV PROJEKT AZ ÉPÍTŐIPARBAN ELŐFORDULÓ KÉPZETTSÉGI HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE

 

Lezárult a SKILLCO projekt keretében kidolgozott tananyagok tesztelése

2019 októberében lezárult a SKILLCO projekt keretében kidolgozott négy tananyag tesztelése. Magyarországon az építőipari szakiskolai tanulók körében a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (BKSZC) a tagintézményeiben, a szakmunkások körében pedig az ÉVOSZ Budapesten, Pécsett, Zalaegerszegen és Debrecenben szervezett pilot képzéseket. 

A munkavállalók körében a „B” modul alapján szervezett tanfolyamokon összesen 149 fő vett részt. A négy szakképzettségi hiányosság, azaz a Szövegértés-Tervolvasás, a Költségszámítás, a Munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a Környezettudatosság („Zöld ismeretek”) témakörében négy városban összesen tizenegy tanfolyam került megrendezésre. 

A tanfolyamok résztvevői kis- és középvállalkozások szakmunkás dolgozói, valamint egyéni vállalkozók voltak. A résztvevők a kurzus zárásakor különböző szempontok alapján értékelték a képzést. Egy elégedettségi kérdőív kitöltésével adtak számot arról, hogy mennyire voltak elégedettek a tanfolyam előtt kapott tájékoztatással, az oktatási anyagokkal, valamint a tanfolyamot oktató tanárok munkájával, a képzés feltételeivel. Továbbá, hogy a tanfolyam tartalma megfelelt-e az előzetes elvárásaiknak, érdeklődésüknek és az oktatási anyag innovatív volt-e. Egyúttal arra is választ adtak, hogy a tanfolyamon tanultakat a munkájuk során milyen mértékben tudják majd hasznosítani. A tanfolyam oktatói szintén véleményt alkottak a partnerszervezetek által összeállított tananyagról. A tanfolyamok résztvevői és a pilot kurzusokat tartó oktaók is rendkívül elégedettek voltak a tanfolyamok anyagával. 

A projekt keretében a Nyugat-Német Kézműves Kamara munkatársai által kidolgozott SkillgApp applikáció, az építőipari szakmát tanulók, a már végzett szakmunkások és a szakiskolai tanárok számára teszi hozzáférhetővé a projekt eredményeként elkészült anyagokat, az egyes témakörhöz készített rövid videofilmeket és a négy témakörre vonatkozó kvízkérdéseket.

A projekt eredményeinek és a SkillgApp applikáció működésének bemutatására 2019 novemberében mindhárom partnerországban az építőipari szakiskolák tanárai részvételével úgynevezett „train the trainers” programot rendeznek. A SKILLCO projekt eredményeinek a nyilvánosság részére történő bemutatása 2019. december 11-én a Ljubljanában tartandó projektzáró konferencián történik majd.

 

Nemzeti konferencia és Partnertalálkozó

Az EU „Szakképzési Szövetségek” programja keretében megvalósuló SKILLCO projekt első félidejében elkészült eredményekről a partnerek nemzeti konferenciák keretében adnak tájékoztatást. A Szlovén Építőipari és Építőanyag-ipari Kamara koordinálásával megvalósuló projektben a német, magyar és szlovén szociális partnerek és szakképző intézmények mellett az Európai Építőipari Ipari Szövetség (FIEC) működik közre. Az első nemzeti SKILLCO konferencia az ÉVOSZ szervezésében 2018. április 24-én, Budapesten, a 11. Szakmai Sztár Fesztivál keretében került megrendezésre. A Szakma Kiváló Tanulója verseny ugyanis ideális alkalmat biztosított a rendezvény számára, hiszen a versenyre az MKIK és a megyei Kamarák szervezésében az ország minden régiójából érkeztek tanulóikat kísérő szaktanárok és oktatók. Ez jelentősen megkönnyítette a szervezést, és a projekt eredményeinek mind szélesebb körben történő megismertetését. 

A konferencián szakiskolai tanárok és oktatók, építőipari vállalkozók és az ágazati szakszervezet képviselői vettek részt. A rendezvényen Pete Zoltán az ÉVOSZ igazgatóhelyettese bemutatta a SKILLCO projekt céljait és eddig elért eredményeit, és ismertette a partnerség által a projekt második félidejében elvégzendő további feladatok körét. 

A SKILLCO Projekt 4. partnertalálkozója 2017. május 29-30-án, Budapesten az ÉVOSZ Titkárság épületében került megrendezésre. A házigazda ÉVOSZ, valamint a projektet koordináló Szlovén Építőipari Szövetség képviselőinek rövid bevezetőjét követőem az egyes munkacsomagok képviselői számoltak be az eddig elvégzett munkájukról és elért eredményeiktől. 

A projekt célja az építőipariban előforduló szakképzettségi hiányosságok feltérképezése, ezekre vonatkozóan oktatási anyagok összeállítás, és a tananyagoknak a próbatanfolyamok tapasztalatai figyelembevételével történő véglegesítése. A hároméves projekt elő félidejében megtörtént a szakképzettségi hiányosságok feltérképezése és azonosítása. A partnerek ezek közül négy területet, azaz a Zöld ismereteket: építőipari hulladék újrafelhasználása, a Munkahelyi egészségvédelem és biztonságot: a csont- és izomrendszeri rendellenességek megelőzése, az Írás-olvasást: építési tervdokumentációk készítése és értelmezése, valamint a Számolást: azaz az építési költségszámítás készítését azonosították mind a három országban egyaránt releváns problémaként. A partnerek ezekre vonatkozóan összeállították a szakmai követelményeket, és ez alapján kidolgozták a tananyagokat angol nyelven. 

A projekt második félideje az elkészült tananyagok magyar, szlovén és német nyelvre történő fordításával kezdődik. Majd ezt követően 2018 őszén a három partner országban szakiskolai tanulók, valamint a vállalatok dolgozói számára egy-egy próbatanfolyamot tartanak. Végezetül a tanfolyamok résztvevőinek, valamint a munkavállalókat delegáló vállalkozók értékelésének figyelembevételével véglegesítik az egyes tananyagokat. 

A tanfolyam iránt érdeklődő tanulók, és építőipari szakmunkások megfelelő tájékoztatása, valamint a tanfolyamok oktatási segédanyagaként minden egyes témakörhöz rövid videó filmek is készülnek, amelyek applikációként is elérhetőek lesznek. Az egyes témakörökhöz három-három videó készült. Az egyik magát a témakört, a másik kettő pedig az adott témakörre vonatkozó negatív és pozitív példákat mutatja be. A videó filmek elkészültek és a projekt során eddig elkészült egyéb eredményekkel együtt a www.skillco.eu honlapon megtekinthetők. Az applikációk készítése jelenleg folyamatban van. 

 

Projekt hírlevél 1. szám (2017. április)

Projekt hírlevél 2. szám (2017. október)

Projekt hírlevél 3. szám (2018. április)

Tájékoztató előadás a SKILLCO projektről 2018. április 24-én (Budapest)

A SKILLCO projektről bővebben: www.skillco.eu