Egyéni és Kisvállalkozók Szakmai Tagozata

 


Az ÉVOSZ Egyéni és Kisvállalkozók Szakmai Tagozata, mint az ÉVOSZ társadalmi szervezet keretében megalakult Tagozat, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári Törvénykönyv, valamint az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján hozták létre az 1997.június 17.-én szabályszerűen összehívott tagozati közgyűlésen, az alábbiakban meghatározott alapítói szándék és cél szerint :

A Tagozat célja és tevékenységi köre:

A Tagozat a Magyarországon bejegyzett építéskivitelezési - építésszerelési kisvállalkozások önkéntes együttműködése, amely felöleli az építési - építéskivitelezési tevékenységen túl a hozzá kapcsolódó tervezési, gyártási, szállítási, szerelési és szolgáltatási területeket.

A kisvállalkozói körbe tartoznak mindazon vállalkozások, amelyek a hatályos jogszabályok alapján, illetve ezek híján az általánosan elfogadott ajánlások alapján, az azokban megfogalmazott kritériumoknak megfelelnek.

Együttműködés a szakmai terület minőségbiztosítási, szabványosítási kérdéseiben, az egységes színvonalú piaci fellépésben, tagjai közös szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete és támogatása.


A tagozat feladatai:
A tagok tevékenységével kapcsolatos szakmai-tudományos területekkel való kapcsolatok támogatása, a tagok vevőkörével, illetve azok szervezeteivel való kapcsolatok segítése és támogatása, a közös fellépés kinyilvánítása szükség esetén.

A tapasztalatcsere a tagok között, a szakmai munkához és döntésekhez olyan segítségnyújtás, ami csak a tagok rendelkezésére áll.

A tagok szakmai és gazdasági területét érintő törvényekkel és rendeletekkel kapcsolatban konzultáció, továbbá ezen törvények és rendeletek előkészítésében való közreműködés megszervezése, illetve ezen törvények és rendeletek előkészítéséhez szükséges információk szolgáltatása.

A tagok szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete a hatóságokkal, más üzleti és gazdasági körökkel, továbbá a különböző magyarországi és külföldi szervezetekkel, hatóságokkal szemben, alapoknál, alapítványoknál.

Tagjainak informálása a szakmai és általános gazdasági ügyekről. A Tagozat közös tevékenysége kiterjed:
- törvények, törvényerejű rendeletek, műszaki irányelvek közös véleményezésére, bevezetésük elősegítésére,
- EK irányelvek véleményezésére, bevezetésük elősegítésére,
- műszaki szabványok, szabályzatok kidolgozására, véleményezésére,
- nemzetközi szabványok, ajánlások, irányelvek terjesztésére,
- külföldi kapcsolatok ápolására szervezetekkel, vállalkozásokkal, intézményekkel,
- kapacitáskoordináció és kiajánlás,
- tevékenységek és regisztrációjára,
- szakképesítési regisztráció, minősítés,
- kiállítások és konferenciák szervezésére,
- számítási segédletek közös kidolgozására,
- számítógépes támogató rendszerek közös fejlesztésére.

A Tagozat munkatervében szerepelő legfontosabb feladatok:

  • Az ISO 9000 szabvány szerinti minősítés kisvállalkozók számára is reálisan elérhető anyagi ráfordítással történő megszerzése. Az eljárás rendszere kidolgozott az ÉVOSZ szervezetének keretei között. 
  • A vállalkozások összefogásával "nagyságképzés", közös kockázati alap létrehozása a jó teljesítési garancia biztosítására, ami javítaná az alaphoz tartozó vállalkozások piaci pozícióit, mind a hazai, mind a külföldi vállalkozókkal való versenyben. 
  • A háttéripari termékek beszerzésénél a közös fellépés - összefogás szintén a nagyságképzésből adódóan javítaná a tagok tárgyalási - piaci helyzetét, növelve ezzel a versenypozíciójukat.
  • Piaci információk, valamint a hazai és nemzetközi tenderekről információk /internetes honlapon/

ELNÖKSÉG:

Elnök:

Böröczffy István Böröczffy Kft.

Elnökségi tagok:

Bodor Lászlóné   MÉLY-VÍZ-BAU Kft.
Dudás Pál DUDÁS Kft.
Hargitai Zoltán HAMIX Kft.
Dr. Jáger Lajos JAGÉP-SZER Kft.
Kiss József KISS Építõipari Kft.
Szabó Károly KOVSZOLG Rt.
Szarka Miklós MAJOR TOURS Kft.
Szepesi Lajos UNION BAU Építõipari Vállalkozás
Vonnák Sándor Tetõcentrum 2000 Kft.

BKIK

Magyar Építéstechnika

MKIK

MGYOSZ

 

 

sodico