Vezetői összefoglaló

az e-építési napló használatával kapcsolatos felmérésről

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) felmérést készített 600 vállalkozás megkérdezésével az elektronikus építési napló használatáról, annak 2013. évi bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatairól. A részletező kérdések összeállításában a kormányzat részéről felelős háttérintézet, a Lechner Nonprofit Kft. működött közre.

A felmérésben résztvevő vállalkozások fele épületek építésével foglalkozik, másik fele egyéb építményeken dolgozik, zömében Kft-ként működve. A megkérdezettek kétharmada elektronikus építési naplót a bevezetést követő évtől vezetnek. Legtöbb észrevétel az általános építmények elektronikus építési naplójával kapcsolatban érkezett.

A zökkenőmentes induláshoz a válaszadó cégek 80%-a elméleti és gyakorlati oktatáson is részt vett. A szoftver fejlesztése azonban a felhasználók folyamatos tájékozódását, továbbképzését tette és teszi szükségessé. Ezt legtöbben a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. hivatalos honlapján, illetve annak helpdeskjén keresztül valósítják meg, de van, aki magáncéges oktató honlapot, vagy a facebook-ot veszi igénybe. A vállalkozások további oktatások megtartását szorgalmazzák.

A bevezetéstől várt adminisztrációs terhek és költségek csökkenése a válaszadók 93%-ának véleménye szerint nem váltotta be a reményeket. Ezzel párhuzamosan olyan járulékos költségek is felmerültek (pl. informatikai rendszerek üzemeltetése), amelyeket a mai napig sem sikerült a piaci árakban érvényesíteni. Különösen a kis árbevételű mikro- és kisvállalkozásokat sújtja ez a probléma. Csupán a nagy hányadban exporttevékenységet folytató vállalkozások számoltak be arról, hogy ezeket a plusz költségterheket könnyedén kigazdálkodják. A válaszadók pozitívumként emelték ki a napló naprakészségét, illetve az adatok irattározására vonatkozó előnyöket (pl. a naplómellékletek egy helyen rendelkezésre állnak).

Az elektronikus építési napló vezetését a vállalkozások 93%-ánál a cég szakemberei végzik, ezen belül egyharmaduk más kötelezettek részére is átvállalják azt. A naplóvezetést a legtöbben online felületen oldják meg. Ez részben mobil alkalmazásokon keresztül történik. Mivel az android és ios operációs rendszerekkel a naplóvezetés nehézkes, a válaszadók inkább kerülik azt.

E-építési naplóval kapcsolatos építésfelügyeleti ellenőrzésről a válaszadók 36%-a számolt be. Ezek felénél olyan hiányosságokat állapítottak meg, mint a jogosultsági igazolások hiánya (az alvállalkozó tevékenységi körének, a felelős műszaki vezető jogviszonyának igazolása), különböző mellékletek feltöltése nem történt meg, a naplóvezetés átvállalásának rögzítése elmaradt, az építési munkaterület visszaadása után az e-főnapló lezárása nem történt meg. A szankció „első eset”-ben csupán figyelmeztetés volt. A szankcionálási moratórium leteltét követően, valamint a „nem első esetben” elkövetett szabálytalanságok azonban már a magasabb bírságok kiszabását vonták maguk után.

Nehézségként fogalmazták meg a felmérésben résztvevők, hogy a rendszerben a konzorciumok kezelése nem teljes körűen megoldott, nagyobb projektek esetében a dokumentáció meglehetősen bonyolulttá válik. A naplóvezetés folyamatai közül legkönnyebb a szerepkör elfogadása, az egyes dokumentumok feltöltése. Problémát többek között az offline bejegyzések rögzítésénél, az al- és főnaplók létrehozásánál, lezárásánál jeleztek. A más szervezetekkel, illetve azok rendszereivel (úgy, mint ÉTDR, MMK, MÉK, MKIK névjegyzéke) összehangolt működés, az offline rögzítés továbbfejlesztése javíthatna ezeken az akadályokon.

Az elektronikus építési napló bevezetése óta eltelt időszakot figyelembe véve a felmérésben résztvevő cégek az építésfelügyeleti hatóságokkal együtt javuló tendenciát fogalmaznak meg a kivitelezési fegyelem, a jogkövető magatartás, valamint a szakszerűség területén is.

A mikro- és kisvállalkozók 90%-a panaszkodik az e-napló bonyolultságára és javasolják 50 millió Ft értékhatár alatt a napló adattartalmának egyszerűsítését, csökkentését, a naprakészséggel szembeni elvárások, bejegyzési gyakoriságok csökkentését.

Budapest, 2015. április 27.