Szakmai tanácsadás mikro- és kisvállalkozások számára

Az építőipar területén a szakmai környezet folyamatosan változik. Ennek következtében a vállalkozások rugalmassága, alkalmazkodóképessége fontos követelmény. Nemrég még a lánctartozás volt a legnagyobb probléma. A szerződéseket követő vitákban nagy segítséget nyújt a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ), amelynek szakértői nyújtanak segítséget a megegyezéshez. A viták nagy része a nem megfelelően átgondolt szerződéskötésekre vezethető vissza.

A lakásépítési piacon történt változások, így az új építésű lakóingatlanok ÁFA csökkentése, az új otthonteremtési program a lakásépítési piac élénkítését szolgálja. Az építési vállalkozásoknak alapvető érdeke, hogy egyértelmű, korrekt és világos szerződés jöjjön létre a felek között. Ebben segítséget nyújtanak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által a kis- és mikrovállalkozások részére ajánlásaként kidolgozott vállalkozási mintaszerződések. Ennek elsődleges célja, hogy a kis- és mikrovállalkozások, illetve egyéni vállalkozók számára útmutatóul, segítségül szolgáljanak a generálkivitelezői és szakkivitelezői szerződéseik megkötése során.

A mintaszerződések általános érvényűek. Ezért indokoltnak és szükségesnek tartjuk a kis- és mikrovállalkozások és egyéni vállalkozók körében a szerződéskötést megelőző szakmai tanácsadást.

A tanácsadást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Egyéni és Kisvállalkozók Szakmai Tagozata kívánja működtetni szakemberek segítségével.

A tanácsadás időpontja és helyszíne:

  • páratlan héten, kedden 9.00-13.00 óra között, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.)
  • páros héten, szerdán 9.00-13.00 óra között, az ÉVOSZ székházában (1013 Budapest, Döbrentei tér 1.)

A tanácsadás díja:    5000.-Ft/alkalom + ÁFA, ÉVOSZ-tagoknak díjmentes

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merül fel, kérjük, hogy forduljanak az ÉVOSZ Egyéni és Kisvállalkozók Szakmai Tagozatához:

Elnök: Böröczffy István (06-70-948-8203)

Tagozat titkára: Barkács Gyula

Időpont egyeztetés az ÉVOSZ Titkárságán (tel: 201-0333, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Az építési ágazat 2016. évi súlyponti problémái és javaslatok azok megoldásához

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöksége 2016. március 9-én egyhangúan fogadta el az építési ágazat 2016. évi súlyponti problémáit bemutató értékelést és javaslatokat ezek megoldásához.

Az elfogadott anyag innen letölthető.

Szakmai fórum - Az építési állványok biztonságának és szabványainak időszerű kérdései

Az Magyar Szabványügyi Testület által szervezett "Az építési állványok biztonságának és szabványainak időszerű kérdései" című szakmai fórum az MSZE 13020:2016-tal, valamint az építési állványok szabványaival és a kapcsolódó kérdésekkel, a várható változásokkal kíván foglalkozni.

Időpontja: 2016. március 31. (csütörtök) 10-15 óra között

Helyszíne: MSZT székháza (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.) I. emelet, Ybl Miklós terem

Részvétel díj: a részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött

Részletes program és Regisztrációs lap innen letölthető.

 

Az ÉVOSZ deregulációs javaslatai

A Kormány 2015. évben határozatban rögzítette az építésügy átalakítását célzó programját. Ez számos területre irányul a tervezés, lebonyolítás, építés-kivitelezés szabályozásában, a jogosultságok, a szakmai feltételrendszerek, az építésigazgatási eljárások területén. Ezek összetettsége és sokasága az építési vállalkozások számára nehezen követhető, gyakorlati alkalmazásuk nehézségekbe ütközik.

A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló deregulációs javaslataink az alábbiak:

  1. Az 50 millió Ft értékhatár alatti építési-beruházási, kivitelezési munkáknál egyszerűsített építési napló vezetését javasoljuk, heti gyakoriságú naprakészséggel.
  2. Szűnjön meg az építési vállalkozások kettős kamarai regisztrációs kötelezettsége oly módon, hogy csak a „szakmai regisztráció maradjon meg”, melynek adataiból a kereskedelmi és iparkamarák automatikusan végrehajtják a vállalkozások általános kamarai nyilvántartásba (regisztrációjába) vételét.

Budapest, 2016. február

 

Összefoglaló a minimális építőipari rezsióradíjról

Összefoglaló

a minimális építőipari rezsióradíjról

Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést a Munkaügyi Minisztériummal 2006 júliusában kötötte meg, melyet 2007. április 1-jétől országosan is kiterjesztettek kötelező jelleggel az építőipari vállalkozásokra (4-es TEÁOR szerinti besorolás a fő tevékenység alapján). Az ÉÁKSZ része az ágazati bértarifa táblázat.

A 207/2008. (VIII.27.) Kormányrendelet 18. §-ában szerepel a rezsióradíj fogalma az alábbiak szerint:

Építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját.

Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket.

A közbeszerzési eljárásokban 2013. július 1-jétől új szabályok alapján kell vizsgálni a minimális rezsióradíjat. Az aránytalanul alacsony árajánlat szabályait két részletben hirdették ki: először megjelent a Kivitelezési kódex (191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet módosítása, majd a minimális rezsióradíjról szóló miniszteri rendelet.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (2) bekezdésének 2013. július 1-én hatályba lépő 6. pontja felhatalmazást ad az építésügyért felelős miniszternek, hogy az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlásában a tárgyévre megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékét, vagy ajánlás hiányában az előző évi minimális építőipari rezsióradíjnak a KSH által közzétett inflációs rátával növelt mértékét rendelettel állapítsa meg.

 

Minimális építőipari rezsióradíj

2008-2019

Év

 

Minimális rezsióradíj mértéke

 Közzététele

2008-2009

1.900 Ft/óra

2008/17 ÉÁPB határozat

2008.06.16.

2010-2012

1.930 Ft/óra

2010/13 ÉÁPB határozat

2010.06.21.

2013

2.383 Ft/óra

28/2013. (VI.27.)

BM rendelet

2014

2.422 Ft/óra

30/2014.(IV.10.)

BM rendelet

2015

2.490 Ft/óra

40/2015.(IX.14.)

MvM rendelet

2016

2.550 Ft/óra

27/2016.(IX.14.)

MvM rendelet

2017

2.870 Ft/óra

15/2017.(VI.7.)

MvM rendelet 

2018

3.300 Ft/óra

30/2018. (XI.26.)

ITM rendelet

2019

3.696 Ft/óra

23/2019 (VIII.14.)

ITM rendelet

2020

4.165 Ft/óra

17/2020.(VI.12.)

ITM rendelet