Ingyenes vállalatirányítási rendszer építőipari cégek részére

Az ÉVOSZ által kiadott "Ajánlások"-ban a távmunkára, otthoni munkavégzésre és elektronikus iratkezelésre való áttérésre biztatja az építőipari vállalkozókat.
A jelenlegi intézkedéseket és a nehéz helyzetet látva a Devwing csapata ideiglenesen ingyenessé tette az építőipari cégek számára fejlesztett ERP, vagyis vállalatirányítási rendszerét. Az erről szóló leírás a következő linken olvasható: https://epsoft.hu/epsoft-a-tavmunkat-segito-erp-rendszer/

Építőipari helyzetértékelés, javaslatok (2020. április 3.)

A koronavírus építőiparra gyakorolt e heti hatását a következőkben foglaljuk össze.

A generálkivitelezők jelzései szerint egyre több alvállalkozó (mikró- és kisvállalkozás) függeszti fel a munkát. Különösen jellemző ez Budapest és agglomerációs övezetében, ahol sok vállalkozás napi és heti ingázással hozza munkavállalóit a feladat elvégzéséhez.

Személyes egyeztető megbeszélések maradnak el, körülményessé váltak a  koordinációs feladatok ellátása, a kisebb vállalkozások többsége  a megfelelő informatikai eszközökkel nem rendelkezik.

Lelassult a teljesítésigazolások kiadása és a számlabefogadások. Ez egyaránt jellemző az állami, az önkormányzati és a magánmegrendelői körökben végzett munkáknál. Rohamosan romlott az utóbbi héten a vállalkozások likviditási helyzete, a végzendő munkák előfinanszírozási képessége a közepes, mikró és kisvállalkozói körben.

Ezek a tapasztalásaink még inkább megerősítik az ÉVOSZ korábbi javaslatát, miszerint indokolt az állami és önkormányzati szerződéseknél az  öt munkanapon belüli számlakifizetés az Államkincstár, a megrendelő részéről.

Az új projektek előkészítése lelassult,  egyre kevesebb új szerződés köttetik. Megerősödött bennünk annak veszélye, hogy az ágazat rendelésállománya, kormányzati intézkedések nélkül zuhanásszerűen csökkenhet. Ezért újra a szíves figyelmükbe ajánljuk azon, korábbi javaslatunkat, ami az állami/önkormányzati építési-beruházási, előrehozott megrendelői csomag összeállítására irányul.

A külföldi munkaerő jelentős részben hazautazott (ukrán, szerb), a külföldön munkát vállalt magyar szakmunkások, mérnökök egy része hazatért.  A hazatérő munkások töredéke jelentkezik csak egyenlőre itthoni cégeknél munkavégzésre. Ezen a héten „fizetési nap” is volt, ami rendben lezajlott. Ugyanakkor az is igaz, hogy mikró- és kisvállalkozói körben megjelent a munkaerő elbocsátás, április hónapra nem kötelezték el magukat és elkezdődött a munkaerő elbocsájtása. A következő napok döntik el hogy ezek az elbocsátott kollégák más cégeknél vállalnak-e munkát. Felfokozott türelmetlenséggel várja mindenki a jövő hét elején várható kormányzati intézkedések bejelentését.

Egyre több vállalkozásnál jelentkeznek finanszírozási nehézségek. A folyamatban lévő munkák időarányos teljesítését az állami és önkormányzati munkáknál valamint a támogatásban részesült valamennyi kedvezményezettnek végzett munkánál nagyban segítené, ha a támogatási előleg 25%-ról 50%-ra emelkedne az építési beruházások esetében. A támogatási összegekkel való elszámolhatóság határidőnek a megnyújtása kedvezőbb lehetőséget teremtene a lelassuló teljesítés miatti szerződésmódosításhoz is.

Korábban is jeleztük, hogy az import termékek a Ft/EURO árfolyam változása miatt nehéz helyzetet teremtenek, mert a plusz költségek nem férnek bele a vállalási árba. Az építőanyag-kereskedések  a beszerzési többletköltségüket egy az egyben a vevőre hárítják, a kivitelezők pedig nem tudják érvényesíteni az árukban. Az állami és önkormányzati (közösségi ), illetve a támogatással megvalósuló  megrendelések-szerződések esetében javasoljuk, hogy a 2020. március 31-ig megkötött támogatási és vállalkozási szerződéseknél az import termékek elszámolása a számlával igazolt beszerzés időpontjában fennálló árfolyamon történhessen.

Az  építőipar kapacitásbővítését, hatékonyságnövelését szolgáló ez évi 6 milliárd Ft támogatási pályázat kiírásánál  kerüljön hangsúlyos szempontként, vállalásként beemelésre a munkaerő megtartását, bővítését célzó szempontrendszer.

MKIK gazdaságstabilizáló programcsomagja

Az MKIK a 2020. március 23-án közzétett, azonnali beavatkozást igénylő javaslatok után egy újabb, komplex gazdaságstabilizáló programcsomagot jelentetett meg: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Válságkezelő csomagja

Az MKIK - annak érdekében, hogy a lehető legmélyebben megismerje a kialakult problémákat- ágazati szintű munkacsoportokat állított fel a kereskedelem, logisztika, élelmiszergazdaság, ipar, turizmus és pénzügy területén. Ezúton küldjük a munkacsoportok ágazati válságkezelő javaslatait, amelyet a mai napon eljuttattunk a Kormányzat részére.

Az egyes munkacsoportokra kattintva olvashatók a javaslatok:

MKIK Élelmiszergazdasági Munkacsoport javaslatai

MKIK Ipari Munkacsoport javaslatok

MKIK Kereskedelmi Munkacsoport javaslatai

MKIK Közlekedési és Logisztikai Munkacsoport javaslatai

 

MKIK Pénzügyi és Európai Uniós Források Munkacsoport javaslatai:

https://magyarkik-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mkiksajtoszemle_mkik_hu/EUEhiS-PBWVJsjlLmG5_xwoBnteSxXOUjerdnt2ZT78R2w?e=J8Dc9A

https://magyarkik-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mkiksajtoszemle_mkik_hu/EbJyTcb7dp9Cn96ydIP81TYBdSSJq4fDYmThE98zDVbykA?e=ggHyXf

 

MKIK Turizmus Munkacsoport javaslatai

Tájékoztató a világjárvány egyes biztosítási vonatkozásairól

1. Kivitelezői felelősségbiztosítások:

Általános szabály a Polgári törvénykönyvben, hogy A felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése alól, amelyre jogszabály értelmében köteles.

A felelősségbiztosítás akkor téríthet, ha a kivitelező a kár okozásáért felelős (szakmai műhiba)! A koronavírus egy világjárvány, mely rendkívüli állapotokat eredményezett, ezért a felelősségbiztosítás biztosítottja nem felelős, így a biztosításnak közvetlen, a járvánnyal összefüggő térítési relevanciája nincs.

FONTOS! A kivitelezési munkák a koronavírus járvány elleni küzdelem miatt félbeszakadhatnak, elhúzódhatnak!

A felelősségbiztosítási szerződéseket folyamatos díjfizetéssel hatályban kell tartani, különben a később elkészülő munkákra nincs folyamatos biztosítási védelem!

Egy időközben megszüntetett biztosítási szerződés könnyen azt eredményezi, hogy pont a rendkívüli helyzet miatt csúszó kivitelezési szakaszban már nem lesz a kivitelezőnek biztosítási védelme, így saját forrásból kell finanszíroznia a kár megtérítését!

Ptk. 6:452 §-ban rögzített közlési és változás bejelentési kötelezettség:

Felelősségbiztosítás kapcsán a legfontosabb bejelentési kötelezettségek:

 • Éves árbevétel
 • Pontos tevékenység (kivitelezés, tervezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezetés, beruházás lebonyolítás…)
 • Komolyabb, nagyobb volumenű projekt munkák esetén a projektleírás a megfelelő biztosítási fedezet érdekében

2. C.A.R., All Risks építés szerelés biztosítások:

1. Projekt alapú szerződések:

A projekt alapú szerződéseknél vizsgáljuk felül, hogy a koronavírus miatti rendkívüli helyzet nem eredményez-e határidő módosulást a kivitelezésben! Ha igen, egyeztessük a biztosító társasággal a projekt megvalósulásának új dátumait és gondoljunk a kiterjesztett bejelentési időszak, utófedezet meghosszabbítására is.

2. Keretszerződések:

Amennyiben bármilyen korlátozást tartalmaz a keretszerződés az egyes projektek időtartamára, azokat feltétlen vizsgáljuk felül. Sok esetben a biztosító társaságok, a rendkívüli helyzetre tekintettel, automatikusan hosszabbítanak.

Vizsgáljuk meg, hogy milyen időtartamok szerepelnek a fedezetigazolásokon, ha szükséges módosíttassuk a biztosító társasággal.

3. Közös szabályok:

Nagyon figyeljünk oda az állagmegóvásra, mely egy leállt projekt esetén is fontos kötelezettség! Minden szükséges és elvárható biztonsági intézkedést meg kell tenni (stabil állapotba hozott szerkezet, vízelvezetés stb.). Gondoskodni kell a biztosított egyéb vagyontárgyak, építőgépek, építési segédszerkezetek biztonságba helyezéséről.

Mindaddig gondoskodjunk az élő erős őrzésről, amire erre a hatályos jogi környezet lehetőséget ad.

3. Vagyonbiztosítások, irodák, lakások, telephelyek biztosítása:

A bizonytalan helyzetben a biztosítások fenntartása a legfontosabb döntések egyike.

Amennyiben egy vagyontárgy, lakás, iroda, ingatlan, telephely biztosítási védelme, jól prosperáló gazdasági környezet esetén fontos, akkor válsághelyzetben, bizonytalan környezetben még fontosabb!

Életünk munkáját jelentő ingatlanok megrongálódása, megsemmisülése, egy gazdasági recesszió által érintett időszakban, teljes egzisztenciális csődhelyzetet eredményezhet! Nem beszélve azon vagyontárgyakról, melyek hitellel terheltek, és egy totálkár esetén azonnal ki kell fizetni a bank részére a fennálló tartozást, hiszen megszűnik a bank fedezete!

Ajánlott teendők a vagyonbiztosítások vonatkozásában:

 • Ellenőrizzük le a biztosítási összegeket! Helyes az ingatlan értéke? Pontosak az ingóság értékek? Pontos a biztosított m2 adat?
 • Ellenőrizzük le az ingatlan használati módját! Lakott vagy üresen áll? Bérbe adott vagy saját használatban van? Iroda vagy lakás? Építés vagy felújítás alatt áll?

Nagyon fontos, hogy aktualizáljuk a biztosítási szerződést! Ha módosítás, változás áll be, azt vezettessük át a szerződésen.

4. Személybiztosítások:

Életet, egészséget fenyegető válsághelyzetben nagyon hangsúlyosan kerül előtérbe a személybiztosítások kérdése! Ezekre a szerződésekre akkor van igazán szükség, amikor a legnehezebb élethelyzetek állnak elő és a legkiszolgáltatottabb helyzetbe kerülünk.

A koronavírus által okozott válsághelyzetben drasztikusan megnőtt a személybiztosítások utáni érdeklődés Európa szerte.

Ajánlott áttekinteni:

 • Rendelkezünk-e kockázati életbiztosítással? Ha igen, milyen biztosítási összegre kötöttük?
 • Rendelkezünk-e befektetési egységhez kötött, ún. unit-linked típusú életbiztosítással? Milyen befektetési alapban van a megtakarítás? Szükséges-e módosítani? A válsághelyzetben feltétlen át kell tekinteni a befektetési portfóliót!
 • Rendelkezünk-e balesetbiztosítással? Egy esetleges baleset most még nagyobb terhet és egzisztenciális kiszolgáltatottságot jelenthet! Nagyon fontos a megfelelő összeggel megválasztott balesetbiztosítás, mely pótolni tudja a kieső jövedelmet!
 • Rendelkezünk-e magán egészségbiztosítással? A magán egészségbiztosítással teljes körű ellátás szervezést és magán egészségügyi szolgáltatókat, magánrendelőket vehetünk igénybe! Ha rendelkezünk ilyen biztosítással, érdeklődjünk, hogy mely szolgáltatók és hogyan módosították a nyitvatartásukat!

Összefoglaló javaslatok:

 • Tartsuk fenn a biztosítási szerződéseinket, hiszen ez jelent biztonságot egy bizonytalan helyzetben.
 • Legyenek mindig aktuális adatok a szerződésben! Sok esetben egy átvilágítást követően a biztosítási díj is csökken (magasabb önrészek).
 • Éves díjfizetés, tartamkedvezmények mind-mind csökkentik a biztosítási díjakat.

Ajánlás az építési vállalkozások részére a koronavírus okozta járvány egészségügyi és üzleti kockázatainak mérséklésére

 

Az építési ágazatban vállalkozók és foglalkoztatottak, a teljes termelési értéklánc érdeke, hogy az építőipari vállalkozások mérsékeljék a koronavírus járvány egészségügyi és üzleti kockázatát. Ennek érdekében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) AJÁNLÁSOKAT fogalmaz meg.

Az építőipari vállalkozók nagy többsége megtette a legszükségesebb munkaegészségügyi intézkedéseket, ezzel együtt hangsúlyozni szükséges:

 • A munkáltatóknak kötelessége a COVID-19 megfékezése, intézkedések hozatala a munkahelyeken azért, hogy a foglalkoztatottaik egészségesek maradjanak. A munkavállalók kötelesek az előírt intézkedéseket betartani.
 • A közepes és nagy vállalkozásoknak célszerű teljes körű járványügyi – egészségügyi intézkedési tervet készíteni, melybe integrálják, az alvállalkozói mikró- és kisvállalkozásokkal szembeni elvárásokat, tennivalókat is.
 • Továbbra is ügyelni kell arra, hogy biztosítva legyen a munkahelyeken a rendszeres kézmosás és a kézmosást követő kézfertőtlenítés lehetősége.
 • A szociális blokkokat és a munkásszállókat szakcégekkel kell minél gyakrabban takaríttatni. Szükséges a WC, mosakodási lehetőségek, tartózkodási konténerek – főként asztallapok és székek, karfák és kilincsek - rendszeres, gyakori fertőtlenítése. Az un. Toi-Toi, azaz nem öblítéses WC-k használata nem javasolt. Törekedni kell vízöblítéses WC és kézmosási lehetőség kialakítására.
 • A kialakult helyzetben nem javasolt a nagy csoportokban történő munkábajárás, törekedni kell a saját személygépkocsival történő közlekedésre. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az utazás ideje alatt arcmaszk és egyéb védőfelszerelés viselése ajánlott.
 • A munkaadóknak kötelessége a munkavállalókat tájékoztatni az elvárt viselkedési normákról. Utasításokat kell kidolgozni arra az esetre, ha a munkahelyen igazolt fertőzött dolgozott. Bármely betegség tüneteit hordozó dolgozót a munkahelyről el kell tanácsolni.
 • Az esetleges megbetegedésekre számítva indokolt a vírus terjedésének követhetősége érdekében kapcsolati napló vezetése, az adatvédelmi előírások betartásával.
 • Csökkenteni kell a helyszíni megbeszélések számát. A helyszíni egyeztetéseken a résztvevő intézményeket, feleket lehetőleg csak egy-egy személy képviselje.
 • Indokolt a lehető legkisebb szakmai csoportokra, brigádokra való bontása a munkafolyamatoknak. A munkavégzést úgy kell szervezni, hogy a dolgozók minimális távolsága ne legyen 1,5 m-nél kisebb. Kültéri munkavégzésnél - ha ez nem megoldható - egészségügyi szájmaszk viselése kötelező. Szűk, beltéri munkavégzés esetén a dolgozók szájmaszkot kell viseljenek.
 • Amennyiben a munkaadó tudja, hogy a munkavállalója a Covid-19 megbetegedés egyik rizikócsoportjába tartozik (pl. immungyengeség, korábbi betegsége, cukorbetegség), ezen kollégát nem alkalmazhatja olyan területeken, ahol magas a fertőzésveszély.
 • A tervezői, mérnöki munkavégzések területén a távmunkára, az otthoni munkavégzésre és az elektronikus iratkezelésekre kell helyezni a hangsúlyt.
 • A járványvédelmi intézkedéseiknek, az eszközök használatának ellenőrzését a vállalkozások kötelező érvénnyel végezzék.

Az üzleti kockázatok csökkentése érdekében gyors intézkedésekre, nagyobb tudatosságra van szükség:

 • Az építésgazdaság területén is az elhúzódó járványhelyzetre kell számítani, ezért a vállalkozásoknak át kell gondolni az egész éves üzleti tervüket, felül kell vizsgálni a szerződéses állományuk teljesíthetőségét.
 • Indokolt felülvizsgálni és megerősíteni a finanszírozási képességet, figyelve a Kormány, az MNB, a számlavezető kereskedelmi bankok által kínált lehetőségeket is.
 • A táppénzes igazolásokat, karantén elrendelési igazolásokat gondosan meg kell őrizni.
 • Egy vagy több munkavállaló koronavírusban való megbetegedése esetén az ebből eredő kár viselése a munkaadó vállalkozást terheli. A kár átvállalására kormányzati intézkedések születhetnek.
 • Szerződésenként eltérő lehet a vis maior kategória tartalma, következménye, értelmezése, ezért mindig a konkrét helyzet, konkrét értelmezése szükséges a kérdés eldöntéséhez.
 • Általában vis maior, illetve előre nem látható esemény, ha zavarok keletkeznek az anyagszállításban és ezek olyan zavarok, melyek előre nem voltak láthatóak és akár drágább egyéb beszerzésekből sem biztosíthatóak.
 • A koronavírus, illetve annak hatásai, az elrendelt veszélyhelyzet és a Kormány korlátozó intézkedései elháríthatatlan, abszolút jellegű, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülménynek minősülnek, amelyek ha ellehetetlenítik a szerződés teljesítését, úgy vis maiornak tekintendők.
 • A különleges helyzet kialakulása óta kiadott ajánlatok vagy megkötött szerződések teljesítésénél azonban vis maiorként nem lehet hivatkozni a járványra. A járvány ekkor már ismert vállalkozási tényező, ami a teljesítés megvalósításánál figyelembe vehető volt. Sem határidő sem többletköltség ilyen jogcímen nem érvényesíthető.
 • A koronavírus járvány miatt elrendelt vészhelyzetben is érvényesülnie kell a felek együttműködési kötelezettségének. Ennek keretében a szerződő feleknek törekednie kell a kár elhárítására, enyhítésére a körülmények által lehetővé tett mértékben.
 • A Megrendelőkkel intenzív kommunikáció javasolt. Rendszeresen kell tájékoztatni mindenről, ami az építkezésen a napi normális élettől eltérően működik, esetlegesen kihatással lehet a teljesítésre. Minden intézkedés, amit az emberi egészség védelmében a munkahelyen teszünk, legyen a Megrendelő számára ismert.
 • Amennyiben kijárási tilalmat rendelnek el, a munkaadó feladata, hogy a munkavállalókat ellássa olyan igazolással, amelyet felmutatva eljuthat az építkezésre és onnan vissza is térhet.
 • Amennyiben az építtető vagy nevében eljárók (mérnöki iroda, építész) járványhelyzetre hivatkozva fontos megbeszélést, egyeztetést mond le és helyette nem teremt más fórumot a szóban forgó téma egyeztetésére, ennek rizikója, anyagi következménye általában az építtetőt terheli.
 • A koronavírus terjedésével kapcsolatban kialakuló helyzetet alapvetően a megrendelő/generálkivitelező és a vele szerződésben lévő vállalkozó viseli. A vállalkozási szerződések szükségszerű módosítására az építőipari vállalkozásoknak fel kell készülni, azt érvanyagokkal alátámasztva lehet kezdeményezni.
 • A likviditási nehézségek miatt szükségessé válhat a gyakoribb műszaki-pénzügyi ütemek kialakítása és ennek megfelelően a gyakoribb számlakibocsátás/-befogadás lehetőségének megteremtése.
 • Újonnan, már a járványhelyzet idején és ismeretében kötendő szerződések esetén javasolt a szerződésekbe hosszabb teljesítési határidőket rögzíteni, függesztő vagy bontó feltételeket alkalmazni mivel a koronavírus miatti teljesítési akadályok következtében késedelmek lehetnek.