Összefoglaló

a minimális építőipari rezsióradíjról

A 207/2008. (VIII.27.) Kormányrendelet 18. §-ában szerepel a rezsióradíj fogalma az alábbiak szerint:

Építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját.

Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket.

A közbeszerzési eljárásokban 2013. július 1-jétől új szabályok alapján kell vizsgálni a minimális rezsióradíjat. Az aránytalanul alacsony árajánlat szabályait két részletben hirdették ki: először megjelent a Kivitelezési kódex (191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet módosítása, majd a minimális rezsióradíjról szóló miniszteri rendelet.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (2) bekezdésének 2013. július 1-én hatályba lépő 6. pontja felhatalmazást ad az építésügyért felelős miniszternek, hogy az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlásában a tárgyévre megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékét, vagy ajánlás hiányában az előző évi minimális építőipari rezsióradíjnak a KSH által közzétett inflációs rátával növelt mértékét rendelettel állapítsa meg.

 

Minimális építőipari rezsióradíj

2008-2021

Év

 

Minimális rezsióradíj mértéke

 Közzététele

2008-2009

1.900 Ft/óra

2008/17 ÉÁPB határozat

2008.06.16.

2010-2012

1.930 Ft/óra

2010/13 ÉÁPB határozat

2010.06.21.

2013

2.383 Ft/óra

28/2013. (VI.27.)

BM rendelet

2014

2.422 Ft/óra

30/2014.(IV.10.)

BM rendelet

2015

2.490 Ft/óra

40/2015.(IX.14.)

MvM rendelet

2016

2.550 Ft/óra

27/2016.(IX.14.)

MvM rendelet

2017

2.870 Ft/óra

15/2017.(VI.7.)

MvM rendelet 

2018

3.300 Ft/óra

30/2018. (XI.26.)

ITM rendelet

2019

3.696 Ft/óra

23/2019 (VIII.14.)

ITM rendelet

2020

4.165 Ft/óra

17/2020.(VI.12.)

ITM rendelet

2021

 

4.530 Ft/óra

56/2021. (XI. 19.)

ITM rendelet

2023

5.856 Ft/óra

18/2023. (X. 5.) 

ÉKM rendelet