Építőipari helyzetértékelés és javaslatok (2020. június 12.)

HETI ÖSSZEFOGLALÓ

 a koronavírus járvány építőiparra gyakorolt hatásáról,

aktuális javaslatok az ágazat teljesítőképességének megtartása érdekében

 (2020. év. 24. hét)

Az építőipar a járványügyi helyzet ellenére a 24. héten is folyamatosan tudott dolgozni.

Az ágazat teljesítőképességét vírusos megbetegedések nem akadályozták és erre a következő hónapokban sem számítanak a vállalkozások. A március–május hónapok vészhelyzet okozta késedelmeit a vállalkozások igyekeznek behozni és határidőre teljesíteni. A tervezői, mérnöki tevékenységek távmunkában való végzése teljesítmény csökkenést okozott. A tervező- és mérnöki vállalkozások megkezdték az irodai munkavégzésre való visszaállást, miközben további intézkedéseket is tettek a „home office” tevékenység hatékonyságának gyors javítására. További informatikai fejlesztésekkel, digitalizációs módszerekkel igyekeznek hatékonyságukat javítani. A járványhelyzetben való munkavégzés felgyorsította a tervező mikró vállalkozások tervezési hálózatokba szerveződését.

Határidőcsúszásokat a járványhelyzet jellemzően a sokszereplős épületépítéseknél, szak-szerelőipari munkáknál okoz. A csökkenő rendelésállomány ezen a területen is lehetővé teszi a csúszásban lévő kivitelezések folyamatos gyorsítását.

Az építőipar rendelésállományának csökkenése, már 2019. év. II. félévben megkezdődött. Erre a folyamatra a járványhelyzet április–május hónapokban ráerősített. A múlt év végén mintegy 12%-kal volt kisebb az ágazat rendelésállománya az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva. A rendelésállomány csökkenése a vállalkozások között továbbra is nagy szóródást mutat, mértéke 0 és 30% között mozog.

Június elején az alapvető gondot az új projektek előkészítésének lelassulása, új szerződések megkötésének csökkenése okozza.

Legnagyobb mértékben továbbra is a települési önkormányzatok építési-beruházási, karbantartási ajánlatkérései, megrendelései csökkennek mind értéküket, mind pedig számosságukat tekintve. Ezt jól tükrözi az építési beruházási közbeszerzési piac változása. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések száma idén a tavalyihoz képest jóval alacsonyabb szinten van, 2019. január 1. és 2019. június 10. között 1992 eljárás, 2020. év hasonló időszakában 1263 eljárás volt. A beszerzések értéke csökkenést mutat, 823 milliárd Ft-ról 704 milliárd Ft-ra. Ez ugyanakkor mutatja, hogy 2020. évben az építési beruházási célú közbeszerzések a nagy értékű munkák irányába mozdultak el.

(Forrás: Közbeszerzési Hatóság)

A magánmegrendelői körben az építési-beruházással együtt járó fejlesztési szándékot tapasztaljuk, azonban ezek elindítása sok helyen még bizonytalan.

Mindezek eredményeként az ágazat rendelésállománya a 24. héten is tovább csökkent. A múlt év azonos időszakához mérten június elején közel 20%-kal lehet kisebb a rendelésállomány volumene. A megrendelői elbizonytalanodás továbbra is egyaránt jelen van az állami, önkormányzati, lakossági és a magánmegrendelőknél. A kormányzati beruházási támogatási programokból származó építési munkákra várakozásaink szerint június végétől lehet leszerződni.

Az építőipari ágazatban dolgozó vállalkozások a veszélyhelyzet mielőbbi megszüntetését várják. Ez magával hozhatja a rendelésállomány újbóli növekedését, a megrendelői egyeztetések felgyorsulását és új szerződések megkötését.

Az ÉVOSZ becslése szerint 2020. I. félévében az építőipar teljesítménye várhatóan 5–6%-kal lehet majd kisebb, a 2019. évi igen magas értékhez képest.

A munkaellátottság csökkenésével és a késedelmes fizetések miatt tovább romlott a vállalkozások likviditási helyzete.

A késedelmes fizetések megszaporodása egyre erősebben gerjeszti a lánctartozást az építésgazdaságban. Az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál továbbra is nehézségeket okoz a teljesítések leigazoltatása, a befogadott számlák határidőn túli kifizetése.

Az április-május hónapban elmaradt megrendelések június-július havi pótolhatóságának hiányában több építőipari vállalkozás élhet a létszámleépítéssel. A 24. héten tovább növekedett az építőiparon belüli álláskeresők száma. A szakmunkások és mérnökök más vállalkozásoknál továbbra is munkát találnak. A segédmunkások iránti igény hetek óta csökkenést mutat. A járvány időszak és a rendelésállomány csökkenése ellenére az építőiparban továbbra is szakmunkás és mérnök hiány van. Ezért nagy jelentőséggel bír a munkaerő hatékonyabb foglalkoztatása, a felnőttképzés, a külföldről hazajött szakemberek itthon marasztalása, az Unió más országaiban dolgozó egyéni munkavállaló magyarok hazahívása.

2020. I. negyedévben az építőipari cégek 5–8% közötti anyagár-emelkedést tapasztaltak. Április és május hónapok után június elejére sem jellemző a belföldi anyagok árának további emelkedése. Saját kivitelezési áraikat átlagosan 9%-kal emelték az év első öt hónapjában. Május hónapban megállt az építőipari szolgáltatások árának emelkedése is.

A munkalehetőségek csökkenésével erősödik a verseny, ami kedvezően hat az ajánlati árakra. A verseny jellemzően a nagy értékű munkák kivitelezésében közreműködő alvállalkozói körben erősödik.

A lakásépítés piacán ez évben drasztikusan lecsökkent az újonnan indított, kivitelezésbe vett lakóingatlanok száma. A kistelepüléseken január 1-jétől igényelhető maximum 5 millió forint nagyságú ÁFA visszatérítés lehetőségét a járványhelyzet még június elején is blokkolja. A lakossági megrendelői bizonytalanság csökkenését a kivitelezések iránti érdeklődés növekedése mutatja, ami még nem jár együtt a szerződések növekedésével.  Mindezekkel együtt a lakásépítő cégek az újlakásépítés rövid távon belüli, évközi élénkülésére továbbra sem számítanak. A városi lakásépítési program rozsdaövezeti kedvezményes, 5%-os ÁFA lehetősége az ÉVOSZ véleménye szerint legkorábban az év végén hozhat megrendelést a kivitelezőknek és 2022. évtől emelheti az átadott új lakások számát.

A Kormány gazdaságvédelmi akciótervében az építőipar is kiemelt ágazatként van megjelölve. Az ÉVOSZ véleménye szerint az építőipari keresletet és kínálatot egyszerre bővítő intézkedések lehetnek sikeresek. A kormányzati anyagokban megjelölt 65 milliárd forint felhasználásánál nagy jelentőséggel bír a gyorsaság, a hatásukban rövid időn belül eredményt hozó intézkedések megtétele. Indokolt, hogy az összeg egy része a keresletnövekedést szolgálja, másik része pedig az építőipar hatékonyságának növelését.

A forrás felhasználásánál két korábbi ÉVOSZ javaslatot továbbra is kiemelten ajánlunk figyelembevételre.

1.      Az építőipar hatékonyság növelését szolgáló 3 éves (2018–2020) támogatási program 2020. évi szakaszának meghirdetése. Ahhoz, hogy az építőipar szintet tudjon lépni, Ágazati Iparfejlesztési Támogatásra van szükség. Az építéstervezés, kivitelezés sajátosságait figyelembe vevő elbírálási szempontrendszer mentén technológiai korszerűsítésre, gépbeszerzésre, telephelyfejlesztésre, vállalkozásirányítási, informatikai fejlesztésekre vonatkozó vissza nem térítendő pályázati program 2020. évi kiírása. A korábbi évek szempontrendszerén túl, nagyobb hangsúlyt kell kapjon a digitalizáció és a terméklánc. Ennek tervezett 6 milliárd forint összegét, tekintettel a járványhelyzet okozta nehézségekre is, javasoljuk 10 milliárd forint összegben meghatározni.

2.      Az építőipar rendelésállományának 2020. év közepi bezuhanásának elkerülése, mérséklése érdekében állami beruházások előkészítésének felgyorsítása, ajánlatkérések, szerződések előre hozatala. Nevesített létesítmények tervezési, műszaki lebonyolítására vonatkozó ajánlatkérések azonnali elindítása az ITM koordinációjában.

Építőipari Nívódíj 2020.

 

 2020. ÉVI ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJASOK

Tájékoztató a pályázat eredményéről

 

Az Építőipari Nívódíj pályázati felhívását 2020. évben huszadik alkalommal hirdette meg az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma (ÉMA) az Alapítók és Csatlakozók nevében és felhatalmazásukkal. Az első pályázat meghirdetésére 2000-ben került sor akkor 7 díjazott volt. Az évek során összesen 163 Nívódíjat ítélt oda a bíráló bizottság.

Az Építőipari Nívódíj alapítói és csatlakozók a következő szervezetek voltak:

Az alapítók:

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)

 

A csatlakozók:

Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ),

Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata (MMKÉT),

Magyar Építész Kamara (MÉK),

Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség (MÉgKSZ),

Közlekedéstudományi Egyesület (KTE),

MTF Közműtechnológiákért Egyesület (HSTT),

Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata.

 

Az alábbi 8 kategóriában hirdettek pályázatot:

 

 • többlakásos lakóépület
 • középület
 • ipari és energetikai építmény
 • mezőgazdasági építmény
 • műemlék-helyreállítás és rehabilitáció
 • közlekedési létesítmény
 • komplex infrastrukturális létesítmény
 • környezetvédelmi és vízügyi létesítmény

Rendkívüli helyzetet teremtett a COVID-19 vírus okozta járvány veszély. Ennek figyelembevételével hirdették meg és bonyolították le a pályázatot, mégis rekord számú jelentkezést regisztráltak. Ezek közül egy létesítményt nem tudtak megtekinteni a látogatási tilalom miatt.

Pályázatot nyújthatott be minimálisan 100 millió Ft nettó végszámla értékű, legalább egy évvel korábban használatbavételi engedélyt kapott létesítménnyel a megvalósító szervezetek bármelyike. A megadott határidőre 29 pályázat érkezett. Nem érkezett pályázat a többlakásos lakóépület, az ipari és energetikai, a mezőgazdasági és a környezetvédelmi és vízügyi létesítmény kategóriában.

A benyújtott pályázatokban szereplő létesítmények tervezési és kivitelezési szempontból egyaránt magas színvonalat képviseltek. A pályázatot kiírók delegáltjaiból álló 18 tagú Bíráló Bizottság az ügyrend szerint eljárva a benyújtott dokumentációk, illetve a referensek helyszíni bejárásai alapján bírálta és értékelte a pályázatokat. A bírálat fő szempontjai a következők voltak: az adott építmény általános építészeti-műszaki értékelése, a kivitelezés műszaki–technikai színvonala, szakszerűsége, a beruházás gazdaságossága, üzemeltethetősége, valamint a létesítményt létrehozók – különösen a beruházók, a tervezők és kivitelezők közötti – együttműködés.

A Bíráló Bizottság véleményezte a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata által alapított Építési Alkotói Díjra és a MÉK Elnöksége által alapított Sándy Gyula Díjra tett javaslatokat. A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség önállóan döntött az Épületgépészeti Nívódíjról.

A Bíráló Bizottság összesen 11 építményt részesített Építőipari Nívódíjban és 4 részére elismerő Oklevelet adott ki. Az Építőipari Nívódíjat Tanúsítvány és a létesítményen elhelyezett, az alkotók megnevezésével ellátott bronztábla testesíti meg, ezen táblák ünnepélyes felavatására 2021 tavaszán kerülhet sor – a veszélyhelyzettől függően.

A pályázat eredményhirdetésére hagyományosan az ÉVOSZ ünnepi évzáró közgyűlésén került volna sor, sajnálatos módon ez idén az ismert okok miatt elmarad, a jövő évben kerülhet rá sor. Még ez év decemberében elküldik a nyerteseknek a hivatalos Tanúsítványokat és Okleveleket elektronikus formában és a kiadványokon feltüntethető logót.

 

Tolnay Tibor a Bíráló Bizottság elnöke

Bálint Péter a Bíráló Bizottság Elnökhelyettese

Hollai Pál a Bíráló Bizottság titkára

 

 

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJASOK 2020 ÉVBEN

 

Középület kategóriában

 

1.) Miniszterelnökség, karmelita épületegyüttes (Budapest)

 

Építtető: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (Budapest)

Tervező: ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. (Budapest)

Lebonyolító: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (Szentendre)

Üzemeltető: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (Budapest)

Generálkivitelező: CONFECTOR Mérnök Iroda Kft. (Budapest)

Alvállalkozó: Péter Építő Kft. (Budapest) - szerkezetépítés

Alvállalkozó: Reneszánsz Zrt. (Üröm) – kőfaragó munkák

Alvállalkozó: Begavill-2003 Kft. (Budapest) – elektromos munkák

 

Az épületegyüttesben minden együtt van, ami a jelenkori építészeti-, építőipari feladatokban megoldandó feladatként megjelenhet: műemlékvédelem, - rekonstrukció, - legjobb értelemben vett kortárs építészet – összehangolva a történeti építészet megmentett és/vagy újraálmodott részleteivel, - magas szintű, nemes és visszafogott, elegáns belsőépítészet, - gyönyörű kert- és környezet terv és megvalósulás - „láthatatlan” és intelligens gépészet és elektromos megoldások, - mindenre kiterjedő részletezettség. Óriási lehetőséget kapott a beruházó, a tervező és a kivitelező, hogy mindezt megvalósítsa és ők éltek ezzel.

 

Középület/oktatási kategóriában

 

2.) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Kreatív Innovációs és Tudáspark MOME Campus (Budapest)

 

Építtetők:

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Budapest)

Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja (Budapest)

Tervezők:

CET Budapest Kft. (Budapest)

Óbuda Építész Stúdió Kft. (Budapest)

3h Építésziroda Kft. (Budapest)

Lebonyolító: CONSULTANT Építési Szakértő Tanácsadó Mérnök Iroda Kft. (Budapest) Generálkivitelező: Market Építő Zrt. (Budapest)

Alvállalkozó: Vilati Szerelő Zrt. (Budapest) – épületvillamosság

Alvállalkozó: Fairtech Kft. (Budapest) – épületgépészet

Alvállalkozó: Moratus Szerkezetépítő Kft. (Budapest) – szerkezetépítés

 

A két ütemben megvalósított fejlesztés befejeződött és összeállt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem campusának kialakítása. A program első szakasza két épületet magába foglaló technológiai parkot tartalmazott. Az épületeket Csomay Zsófia és Németh Tamás (CET Budapest Kft.) tervezték. A Műhelyház mind a hagyományos, mind az innovatív tárgy- és téralkotási tevékenységeknek otthont biztosít. A beruházás második szakaszában a campus területére három új épületet és két műemléki rekonstrukciót terveztek Csillag Katalin és Gunther Zsolt (3h Építésziroda) irányításával. Két meglévő épület került átalakításra, és három új létesítmény jött létre a Zugligeti úton. A megvalósított beruházás kivitelezői hűen lekövették a tervezői és építtetői szempontokat, az egészet és a részleteket tekintve mind technikai, mind esztétikai szempontokból kiváló alkotásokat hoztak létre.

 

Középület/oktatási kategóriában

 

3.) Debreceni Nemzetközi Iskola (Debrecen)

 

Építtető: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tervező: BORD Építész Stúdió Kft. (Budapest)

Generálkivitelező: HUNÉP Zrt. (Debrecen)

Alvállalkozó: DESZIG Kft. (Debrecen) – bádogos építési munkák

Alvállalkozó: HAJDU ALU Zrt. (Debrecen) – homlokzati nyílászáró szerkezetek

Alvállalkozó: MONOLIT –ÉPSZER Kft. (Budapest) - szerkezetépítési munkák

 

Az iskola elhelyezkedése a Nagyerdő mellett és megközelíthetősége - a jövőbeni várható fejlesztés szempontjait is tekintve - kiváló. A félkör alakzatba rendezett építészeti kialakítás egészen különleges. Ízléses, de nem hivalkodó, tartós igénybevételnek kitett, jól kezelhető és karbantartható, vagy könnyen cserélhető, javítható építési anyagok szakszerű beépítése jellemzi. Gépészeti, erős-, és gyengeáramú rendszere épületfelügyeleti rendszeren keresztül ellenőrizhető, szabályozható. Az akusztikailag is átgondolt, természetes fénnyel megvilágított tantermek méhsejt szerűen érintkeznek, egymás felé nyitottak és átláthatók, de mégis az önálló csoportos képzés lehetőségét biztosítják. Az iskola épülete a legkorszerűbb, kreativitást fejlesztő és sport létesítményeivel a magas szintű oktatás jövőbe mutató példája lehet.

 

Középület / kulturális kategóriában

 

4) Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakítása (Budapest)

 

Építtető: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. (Budapest)

Tervező: ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. (Budapest)

Lebonyolító: FŐBER Zrt. (Budapest)

Generálkivitelező: ZÁÉV Építőipari Zrt. (Zalaegerszeg) - Zala-Elektro Kft. (Zalaegerszeg)

Alvállalkozó: Gedi Építő Kft. (Budapest) – szerkezetépítési munkák

Alvállalkozó: Stefanits Kft (Győrújbarát) - kül- és beltéri álmennyezet kivitelezése

Alvállalkozó: Komandor Lux Kft. (Cegléd) – akusztikai panelek felújítása, újak gyártása

 

Az épület az egykori Ganz gyár csarnoképületének felhasználásával került kialakításra, miután itt kapott új helyet a Nemzeti Táncszínház. A korábbi "fejépület" elbontásával kialakított multifunkcionális előcsarnok egyidejűleg szolgálja a színház fogadóterét és szabadtéri terasszal kapcsolódik parkhoz. A csarnok belső kialakítása maga is alkalmas műsorok, rendezvények megtartására.  E fölött található a 120 férőhelyes kisterem, melynek hullámvonalas homlokzati megjelenése az egész színházépület jellegzetes motívuma, mintegy jelképe. A nagyterem és a multifunkcionális előtér össze is kapcsolható. Az épület mai végleges formájában szervesen kapcsolódik a Millenáris parkhoz, Buda megújuló kulturális központjához.

 

Középület / kereskedelmi kategóriában

 

5.) Meininger Hotels – Budapest Great Market Hall (Budapest)

 

Építtető: Bedori Investment Szolgáltató Kft. (Budapest)

Tervező: Vadász és Társai Építőművész Kft. (Budapest)

Lebonyolító: Bedori Investment Szolgáltató Kft. (Budapest)

Generálkivitelező: SWIETELSKY Magyarország Kft. (Budapest)

Alvállalkozó: KVCS Építőipari Kft. (Dunakeszi) – szerkezetépítés

Alvállalkozó: Aluschlosser Kft. (Fót) – homlokzati alumínium nyílászárók, függönyfalak

Alvállalkozó: VILL-KORR Hungária Kft. (Győr) – erős- és gyengeáramú szerelések

 

Az épület heterogén, eklektikus környezetben áll. A környező historizáló lakóépületek, Ybl neoreneszánsz Központi Vámháza, Petz Samu szecesszióba hajló neogót Nagyvásárcsarnoka, Lestyán Ernő későmodern trafóépülete, Oosterhuis non-standard Bálnája arra inspirálta a tervezőket, hogy ne épületet tervezzenek. A szabad tömegalakítás, a hullámzó homlokzat, a lépcsőző szintek, a környezettel való tudatos szembenállás, szoborszerű formálás eszközeivel valósították meg az alkotók szándékukat, bizonyítva, hogy a szerves építészet és a modernista gondolkodás találkozhat és együtt élhet egy építészeti alkotásban. A szokatlan építészeti elképzeléseket a kivitelező nagy gonddal, kiváló minőségben valósította meg.

 

Középület/sport kategóriában

 

6.) Puskás Aréna (Budapest)

 

Építtető: Nemzeti Sportközpontok (Budapest)

Tervező: KÖZTI Zrt. (Budapest)

Lebonyolító: Óbuda-Újlak Zrt. (Budapest) - FŐBER Zrt. (Budapest)

Generálkivitelező: Magyar Építő Zrt. (Budapest) - ZÁÉV Zrt. (Zalaegerszeg) Konzorcium Alvállalkozó: West Hungária Bau Kft. (Biatorbágy) – szerkezetépítés

Alvállalkozó: ÉPKAR Zrt. (Budapest) – szerkezetépítés

Alvállalkozó: West Hungária Bau Kft. (Biatorbágy) – erős- és gyengeáram

Alvállalkozó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. (Budapest.) – épületgépészet

Alvállalkozó: Kanizsai Magasépítő Kft. (Nagykanizsa) – épületgépészet

Alvállalkozó: KÉSZ Ipari Gyártó Kft. (Kecskemét) – acélszerk. tető gyártása és kivitelezése

Alvállalkozó: Metál Hungária Holding Zrt. (Budapest) – acélszerkezetű tető fedése

Alvállalkozó: Pharos ’95 Kft. (Dunavarsány) – pályaburkolat

 

Magyarország legnagyobb befogadóképességű, sport- illetve zenei rendezvények lebonyolítására egyaránt alkalmas létesítménye, Építészeti megformálása, látványa felidézi a régi Népstadiont, beleértve a megtartott torony épületet, amely múzeumként szolgál tovább. A teljes egészében fedett nézőtér, a funkciók bővítése, a nagyvonalú közlekedési megoldások igen összetett és különleges tervezési és kivitelezési körülmények között születtek meg. Külön ki kell emelni az organizációt, ahol a gépek és munkások tömegének összehangolása is cél volt. Európa egyik legkorszerűbb sportlétesítménye valósult meg.

 

Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában 

 

7.) Párisi Udvar Hotel Budapest (Budapest)

 

Építtető: Mellow Mood Hotels (Budapest)

Tervező: Archikon Architects Kft. (Budapest)

Lebonyolító: ÓBUDA-ÚJLAK Zrt. (Budapest)

Generálkivitelező: Market Építő Zrt. (Budapest)

Alvállalkozó: ALAKart Kft. (Budapest) – kerámia restaurálási munkák

Alvállalkozó: Centralwood Kft. (Budapest)  - fa, gipsz és üveg restaurálási munkák

Alvállalkozó:  Laticrete Hungary Kft. (Budapest) – hidegburkolási munkák

 

A Párizsi udvar egy historizáló stílusú lakó- és irodaház Budapest V. kerületében, a Ferenciek terén.Budapest ikonikus épülete, mely fennállása során számos funkciót kapott. Külön nevezetessége passzázs rendszere. Műemléki védelme különösen nehéz feladat elé állította a felújítás tervezőjét és kivitelezőjét. Többek között az épület ékességét, a kristályüveg kupolát Schmahl Henrik tervei alapján a Haas és Somogyi cég készítette, a majolika díszeket a Zsolnay-gyár, a színes üvegablakokat Róth Miksa cége. Az úgynevezett luxfer prizmákból álló üvegtető szó szerint a fényben fürdött, mivel természetes fény híján száz villanykörte világította meg. Ezen iparművészeti kincs a kiváló lokáció, a belvárosi forgatag, a tökéletes enteriőr, luxusszállodaként eszményi otthont ad a világ bármely tájáról érkező vendégnek.

 

Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában

 

8.) Gül Baba Türbe és környezete (Budapest)

 

Építtető: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Budapest)

Tervező: Mányi István Építész Stúdió Kft. (Budapest)

Lebonyolító: Consultant Mérnöki Iroda Kft. (Budapest)

Generálkivitelező: ZÁÉV Építőipari Zrt. (Zalaegerszeg)

Alvállalkozó: Build-Material Kft. (Kiskunhalas) - komplett téglaburkolási munkák

Alvállalkozó: Kőművészet Kft. (Pilisszentiván) – komplett kő- és műkőburkolási munkák

Alvállalkozó: Zala-Elektro Kft. (Zalaegerszeg) – erős és gyengeáramú villamos munkák

 

A Gül Baba türbe és környezete komplex rekonstrukciójának célja volt a törökkori emlék és az újabb kori hozzáépítések mértéktartó felújítása, rendezése annak érdekében, hogy a hely történelmi és művészettörténeti jelentőségéhez méltó módon várhassa a látogatókat. A rekonstrukció keretében kávézóval, múzeummal és közösségi helyiségekkel, valamint függőkerttel újult meg a környezet közel 2 hektáros területen. A csatlakozó épületek felújítása és bővítése révén a terület funkciói is bővültek, elsősorban múzeumpedagógiai és közösségi használatot szolgáló helyiségekkel. A megvalósulás, az építészeti kialakítás, a kivitelezés szakszerűsége és minősége miatt díjaztuk az épületegyüttest. A rekonstrukció a magyar és a török kormány közös finanszírozásában valósult meg

 

Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában

 

9.) Millennium Háza (régi Olof Palme Ház) (Budapest)

 

Építtető:Városliget Zrt. (Budapest)

Tervező: Archi-kon Kft. (Budapest)

Lebonyolító: ÓBUDA-ÚJLAK Zrt.  -  FŐBER Zrt.  (LIGET Mérnök Közös Ajánlattevők)

Generálkivitelező: ÉPKAR Zrt. (Budapest)

Alvállalkozó: MentArtis Kft. (Budapest) – homlokzati restaurálási munkák

Alvállalkozó: Petrovics Krisztián egyéni vállalkozó (Hatvan) – szárazépítési munkák

Alvállalkozó: POWER-ROOF Bt. (Tiszakécske) – tető komplett ácsmunkája

 

A Pfaff Ferenc által tervezett épület a Városliget egyik legrégibb építménye az 1885-évi Országos Általános Kiállításra épült Műcsarnoknak, és a korabeli kritikák szerint a kiállítás egyik legszebb eleme volt. A világháború alatt megsérült, később különböző célokra hasznosították, de az idő folyamán csak romlott az állapota. Teljes körű felújítására a Liget Projekt keretében került sor. A helyreállítás a minden részletre kiterjedő restaurátori terv alapján az eredeti állapotnak megfelelően történt. A homlokzaton a Zsolnay-díszítések mellett Leonardo, Raffaello és Michelangelo arcképe is megtalálható. Az épületben a kiállítási tér mellett helyet kapott egy, a századforduló hangulatát idéző, Zsolnay kerámiákkal díszített kávéház is. A főbejárat előtt egyedülálló rózsakertet telepítettek Zsolnay-szökőkúttal. Visszanyerve eredeti külsejét, ismételten a főváros egyik legkülönlegesebben díszített épületeként várja a látogatókat

 

Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában

 

10.) Komáromi Csillagerőd (Komárom)

 

Építtető: Városliget Zrt. (Budapest)

Tervező: Mányi István Építész Stúdió Kft. (Budapest)

Lebonyolító: ÓBUDA-ÚJLAK Zrt. - FŐBER  Zrt. (LIGET MÉRNÖK Közös Ajánlattevők konzorcium)

Generálkivitelezők: ÉPKAR Zrt. - FÉSZ Zrt.- WHB Kft. konzorcium

Alvállalkozó: Lengyel Építéstechnika Kft. (Dunakeszi) – épületkontúr kerámia burkolat

Alvállalkozó: RENOMÉ-BAU Kft. (Győrszemere) – környezetrendezési munkák

Alvállalkozó: TIPOX BETONTECHNIKA Kft. (Budapest) - vasbetonfal injektálási munkái

 

A komáromi Csillag Erőd, a térség egyik legnagyobb újkori erődje 1850 és 1871 között épült. A két világháború között a Magyar Királyi Honvédség, majd 1991-ig a szovjet csapatok fegyverraktárként használták. A felújítási munkák eredményeként az erőd visszanyerte korhű, eredeti állapotát, és mintegy 3000 négyzetméteres kiállítócsarnokkal bővült. Egy összesen 7000 négyzetméteres többfunkciós kulturális központ került kialakításra, ahol a kiállítóterek, előadótermek, vetítőtermek, múzeumpedagógiai foglalkoztató, kávézó és ajándékbolt is helyet kapott. A Liget Projekt részeként megvalósított beruházás a Szépművészeti Múzeum eddig rejtett kincseinek, ókori szobormásolatainak bemutatását teszi lehetővé. A restaurálási munkák tartalmazták az épület valamennyi kőelemének rekonstrukcióját valamint pótlását korhű utángyártott elemekkel. Az erőd épületének lapostetői is felújításra kerültek zöldtető rétegrenddel járható tetőként kialakítva. A rekonstrukció mellett a másik fontos feladat az erődépület alapmegerősítése, szigetelésének kivitelezése, mely nagynyomású injektálással készülő talajszilárdítási eljárással valósult meg.

 

Komplex infrastruktúra kategóriában

 

11.) Újhegyi sétány (Budapest, Kőbánya)

 

Építtető: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (Budapest)

Tervező: LÉPTÉK-TERV Kft. (Budapest)

Lebonyolító: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Budapest)

Generálkivitelezők: MÁTRA-FUVAR-SPED Kft (Nagykökényes) - Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Isaszeg)

Alvállalkozó: Vialux Kft. (Budapest) – elektromos munkák

Alvállalkozó: Zenta International Kft. (Budapest) – burkolatépítési munkák

 

Az Újhegyi sétány Kőbánya legnagyobb lakótelepének, az Újhegyi lakótelepnek gyalogos fő-tengelye. A projekt e gyalogos sétány komplex megújítását, foglalta magába, mely kapcsolódó közterületeivel több mint 30.000 m2. Ennek során a műszaki és esztétikai megújítás mellett kiemelt szerepet kapott az átláthatóság és az akadálymentesség megteremtése, hogy a terek jól szervezettek és mindenki számára elérhetők legyenek. A zöldfelületek növelése, a kellemes környezet kialakítása érdekében a lépcsőrendszerekbe integrált zöldfelületek jelennek meg, melyeket a projekt keretén belül “zöldlépcsőknek” neveztek el. Példamutató projekt egy múlt századi lakótelep élhetőbbé tételére.

 

ELISMERŐ OKLEVÉL részesült

2020. ÉVBEN

 

Középület/oktatási kategóriában

 

1.) Budakeszi Általános Iskola (Budakeszi)

 

Építtető: Nemzeti Sportközpontok (Budapest)

Tervező: TRISKELL Épülettervező Kft. (Budapest)

Generálkivitelezők: Zeron Zrt. - Épkar Zrt. (Budakeszi Z-É Konzorcium)

Alvállalkozó: LAVINA PLUSZ Kft. (Murony) – tető ácsmunkák

Alvállalkozó: LEMEZFEDÉS Kft. (Pécel) – bádogozási munkák

Alvállalkozó: PÓTH és FIAI Kft. (Biatorbágy) – homlokzatburkolási munkák

 

Budapest agglomerációja egyre növekszik, így Budakeszin is szükségszerű, hogy ezt kövesse az infrastruktúra. Az Állami Fejlesztési Program keretén belül két ütemben került sor egy új 16 tantermes iskola megépítésére a Kerekmezőn Az épület Turi Attilának, a magyar organikus építészet jeles képviselőjének alkotása. Az épület magán viseli ezen stílusjegyeket, a természetes anyagok, különösen a fa, a tégla és a kő dominálnak. Az iskola tömegében mozgalmasan tagolt, tágas aula várja a tanulókat, barátságosak a tantermek. Az épületszárnyak szintekben változó egyedi hangulatú belső udvart fognak közre a végén a tornateremmel. A kivitelezőknek az iskolakezdési határidő betartása mellett nem szokványos építési feladattal kellett megküzdeni, de sikerült.

 

Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában

 

2.) Új Királyi Lovarda (Budapest)

 

Építtető: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zft. (Budapest)

Tervező: KÖZTI Zrt. (Budapest)

Lebonyolító: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (Szentendre)

Üzemeltető: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (Budapest)

Generálkivitelezők: West Hungária Bau Kft. - LAKI Épületszobrász Zrt. konzorcium

Alvállalkozó: PBM Mélyépítő Kft. (Budapest) - mélyépítés, cölöpözés

Alvállalkozó: Faművészet Kft. (Budapest) - nyílászárók, lovagló csarnok fa mennyezete, lambrin fal

Alvállalkozó: HOREX Kft. (Bp.) ács- bádogos munkák

 

A Királyi Lovardát eredetileg 1902-ben avatták fel. A háborús sérüléseket szenvedett épület megmenthető lett volna, de 1950-ben mégis teljesen elbontották. Most a Nemzeti Hauszmann Program részeként épült fel újra az eredeti helyszínen, a Csikós udvarban. Archív tervek és dokumentációk alapján dolgoztak, mind a szerkezeti kialakítás során, mind az anyagok kiválasztásában törekedtek az eredeti megoldásokra, illetve azoknak korszerű kiváltására. Az építkezés során különleges feladatot jelentett, hogy az épület félig már az időközben megépült mélygarázs födémjére került, ugyanakkor régészeti maradványokkal is számolni kellett. Mai rendeltetése többfunkciós rendezvénytér. A Királyi Palota korabeli hangulatát hitelesen visszaidéző régi-új épület igazi turista látványosság.

 

Középület / egyházi kategóriában

 

3.) Egerszalóki Református Templom és Gyülekezeti Ház (Egerszalók)

 

Építtető: Egerszalóki Református Missziói Egyházközség (Egerszalók)

Tervező: Rácz Tervező Iroda Kft. (Debrecen)

Lebonyolító: Tiszáninneni Református Egyházkerület (Miskolc)

Generálkivitelező: SZépítésZ EGER Kft. (Eger)

Alvállalkozó: Majer Bádogosipari Kft. (Gyöngyös) - bádogos munkák

Alvállalkozó: L.E.SZ. Kft. (Budapest) - tető-ácsmunkák

Alvállalkozó: Vámos József egyéni vállalkozó (Arló) - épületasztalos munkák

 

Az épületen elvétve találunk egyenes falszakaszt, derékszögű csatlakozást. Szinte minden íves, vagy kétirányban íves (donga)befelé hajló, eltérő sugarú. A szokatlan szerkezetek és csomó-pontok kivitelezési módját a vállalkozónak kellett kitalálni. Kizárólag ügyes kezű, jól képzett, magasan kvalifikált mesterekkel lehetett ezt a nehéz feladatot megoldani. Ennek az építkezésnek minden napja kihívást jelentett a projekt összes résztvevője számára. A belső tér is modern kialakítású, szép templom belső.

 

Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában

 

4.) Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga (Budapest)

 

Építtető: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Budapest)

Tervező: Kőnig és Wagner Építészek Kft. (Budapest)

Lebonyolító: Kreatív 2000 Kft. (Budapest)

Generálkivitelező: LAKI Épületszobrász Zrt. (Budapest)

Alvállalkozó: Faművészet Kft. (Budapest) – asztalos munkák

Alvállalkozó: Kőművészet Kft. (Pilisszentiván)- kő és műkő munkák

Alvállalkozó: Herling Restaurátor Kft. (Budapest) - festőrestaurálás, iparművészet

 

A zsinagóga 1869 és 1872 között épült közadakozásból. Tervezője az osztrák Otto Wagner (1841 – 1918) aki a bécsi szecesszió vezéralakja volt. A zsinagóga épülete a második világháború óta romos volt, vallási célokra nem használták. Hosszú hányattatása után felújítása több ütemben történt. A romantikus, a mór stílus jegyeit magában hordozó befejező munkák a közelmúltban készültek el. A rekonstrukció után érvényesül az eredeti és a mai tervezők kiváló építészeti és művészeti érzéke, az épület arányos kompozíciója, gazdag, ízléses és divatos dekorációja (ornamentikája), tiszta alaprajzi kialakítása és térformálása.

Építőipari helyzetértékelés és javaslatok (2020. május 29.)

HETI ÖSSZEFOGLALÓ

 a koronavírus járvány építőiparra gyakorolt hatásáról, aktuális javaslatok az ágazat teljesítőképességének megtartása érdekében

 (2020. év. 22. hét)

A járvánnyal összefüggő építőipari munkaegészségügyi intézkedések eredményeként el lehetett kerülni, hogy vírusos megbetegedések az építőiparban ne legyenek. A kijárási korlátozás megszüntetése megbetegedéseket sem vidéken, sem pedig a Fővárosban nem eredményezett. Az építőipar a 22. héten is folyamatosan tudott dolgozni.

Az ágazat teljesítőképessége továbbra is adott. A vállalkozások igyekeznek határidőre teljesíteni. A tervezői, mérnöki tevékenységnek távmunkában való végzése helyenként nehézségeket okoz, lassítja a folyamatokat. Időszerűvé válik az irodai munkavégzésre való visszaállás, vagy a „home office” tevékenység hatékonyságának gyors javítása.

Határidőcsúszásokat a járványhelyzet jellemzően továbbra is a sokszereplős épületépítéseknél, lakásépítéseknél okoz. A csökkenő rendelésállomány ezen a területen is lehetővé teszi a csúszásban lévő kivitelezések folyamatos gyorsítását.

Az építőipar rendelésállományának csökkenése, már 2019. év. II. félévben megkezdődött. Erre a folyamatra a járványhelyzet április–május hónapokban ráerősített. A múlt év végén mintegy 12%-kal volt kisebb az ágazat rendelésállománya az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva. A rendelésállomány csökkenése a vállalkozások között nagy szóródást mutat, mértéke 0 és 30% között mozog.

Június elején az alapvető gondot az új projektek előkészítésének lelassulása, új szerződések megkötésének csökkenése okozza.

Legnagyobb mértékben továbbra is a települési önkormányzatok építési-beruházási, karbantartási ajánlatkérései, megrendelései csökkennek mind értéküket, mind pedig számosságukat tekintve. A magánmegrendelői körben az építési-beruházással együtt járó fejlesztési szándékot tapasztaljuk, azonban ezek elindítása sok helyen még bizonytalan.

Mindezek eredményeként az ágazat rendelésállománya a 22. héten is tovább csökkent. A múlt év azonos időszakához mérten május végén közel 20%-kal lehet kisebb a rendelésállomány volumene. A megrendelői elbizonytalanodás továbbra is egyaránt jelen van az állami, önkormányzati, lakossági és a magánmegrendelőknél. A kijárási korlátozás feloldásától a megrendelői egyeztetések felgyorsulását és új szerződések megkötését remélik a vállalkozások. A kijárási korlátozás feloldásának megrendelésekre gyakorolt pozitív hatása azonban még nem érződik.

A munkaellátottság csökkenésével és a gyakorivá vált késedelmes fizetések miatt tovább romlott a vállalkozások likviditási helyzete. A nehezebb pénzügyi helyzetbe került vállalkozások óvatosságból próbálnak tartalékolni egy rosszabb piaci helyzetből való kilábaláshoz.

A késedelmes fizetések megszaporodása egyre erősebben gerjeszti a lánctartozást az építésgazdaságban. Az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál továbbra is okoz nehézségeket a teljesítések leigazoltatása, a befogadott számlák határidőn túli kifizetése. Az ÉVOSZ tovább szorgalmazza az Államkincstár részéről történő gyorsított kifizetéseket.

Június hónaptól várhatóan a tervező és kivitelező cégek egyre nagyobb részének kell a csökkent rendelésállományhoz igazítania a kapacitásokat.  Az április-május hónapban elmaradt megrendelések június-július havi pótolhatóságának hiányában több építőipari vállalkozás élhet a létszámleépítéssel. A 22. héten tovább növekedett az építőiparon belüli álláskeresők száma. A szakmunkások és mérnökök más vállalkozásoknál továbbra is munkát találnak. A segédmunkások iránti igény összességében csökkenést mutat.

2020. I. negyedévben az építőipari cégek 5–8% közötti anyagár-emelkedést tapasztaltak. Április és május hónapokra nem volt jellemző a belföldi anyagok árának további emelkedése. Saját kivitelezési áraikat átlagosan 9%-kal emelték az év első négy hónapjában. Május hónapban megállt az építőipari szolgáltatások árának emelkedése. A fizetőképes kereslet csökkenésével erősödik a verseny, ami kedvezően hat az ajánlati árakra.

A lakásépítés piacán ez évben drasztikusan lecsökkent az újonnan indított, kivitelezésbe vett lakóingatlanok száma. A kistelepüléseken január 1-jétől igényelhető maximum 5 millió forint nagyságú ÁFA visszatérítés lehetőségét a járványhelyzet továbbra is blokkolja. A lakossági megrendelői bizonytalanságot oldja a kijárási korlátozás megszűnése. Mindezekkel együtt a lakásépítő cégek az újlakásépítés rövid távon belüli, évközi élénkülésére továbbra sem számítanak. A városi lakásépítési program rozsdaövezeti kedvezményes, 5%-os ÁFA lehetősége az ÉVOSZ véleménye szerint legkorábban az év végén hozhat megrendelést a kivitelezőknek és 2022. évtől emelheti az új lakások számát. A kijárási korlátozás megszűnésével elsősorban a lakásfelújítások, karbantartási munkák növekedésével lehet számolni.

A Kormány gazdaságvédelmi akciótervében az építőipar is kiemelt ágazatként van megjelölve. A kormányzati anyagokban megjelölt 65 milliárd forint felhasználásánál nagy jelentőséggel bír a gyorsaság, a hatásukban rövid időn belül eredményt hozó intézkedések megtétele. Indokolt, hogy az összeg egy része a gyors keresletnövekedést szolgálja, másik része pedig az építőipar hatékonyságának növelését.

A forrás felhasználásánál két korábbi ÉVOSZ javaslatot továbbra is kiemelten ajánlunk figyelembevételre.

1.      Az építőipar hatékonyság növelését szolgáló 3 éves (2018–2020) támogatási program 2020. évi szakaszának meghirdetése. Ahhoz, hogy az építőipar szintet tudjon lépni, Ágazati Iparfejlesztési Támogatásra van szükség. Az építéstervezés, kivitelezés sajátosságait figyelembe vevő elbírálási szempontrendszer mentén technológiai korszerűsítésre, gépbeszerzésre, telephelyfejlesztésre, vállalkozásirányítási, informatikai fejlesztésekre vonatkozó vissza nem térítendő pályázati program 2020. évi kiírása. A korábbi évek szempontrendszerén túl, nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a digitalizáció és a terméklánc. Ennek tervezett 6 milliárd forint összegét, tekintettel a járványhelyzet okozta nehézségekre is, javasoljuk 10 milliárd forint összegben meghatározni.

2.      Az építőipar rendelésállományának 2020. év közepi bezuhanásának elkerülése, mérséklése érdekében állami beruházások előkészítésének felgyorsítása, ajánlatkérések, szerződések előre hozatala. Nevesített létesítmények tervezési, műszaki lebonyolítására vonatkozó ajánlatkérések azonnali elindítása az ITM koordinációjában.

Építőipari helyzetértékelés és javaslatok (2020. május 22.)

 

HETI ÖSSZEFOGLALÓ

 a koronavírus járvány építőiparra gyakorolt hatásáról, aktuális javaslatok az ágazat teljesítő képességének megtartása érdekében

(2020. év. 21. hét)

A járvánnyal összefüggő, vírusos megbetegedések az építőiparban május második felében sem történtek. A kijárási korlátozás megszüntetése megbetegedéseket nem eredményezett. A 21. hét is úgy telt el, hogy COVID-19 vírusos megbetegedések a tervezői, kivitelezési, mérnöki lebonyolítói munkát nem akadályozták.

Az építőipar teljesítőképessége továbbra is adott. Az építőipar múlt évi kapacitás bővülése és hatékonyság javulása eredményeként 2020. évben 4.500 – 5.000 milliárd forint közötti nagyságrendben tudna teljesíteni folyamatos megrendelés mellett. Ahhoz, hogy az építőipar továbbra is húzó ágazat maradhasson, a tervezői, kivitelezési kapacitás rendelkezésre áll és a háttéripari, beszállítói adottságok is megvannak.

Határidő csúszásokat a járványhelyzet jellemzően továbbra is az épületépítéseknél, a lakásépítéseknél okoz. A csökkenő rendelésállomány lehetővé teszi a csúszásban lévő kivitelezések folyamatos gyorsítását.

2020. I. negyedévben a múlt év hasonló időszakával megegyező mértékben teljesített az ágazat. A termelés csökkenése március közepétől jelentős mértékben a járványhelyzetnek köszönhető. Egy részét a csökkenésnek azonban már a múlt év végi rendelésállomány csökkenése is előre jelezte. Az ÉVOSZ számításai szerint az építőipar 2020. január 1.–május 31. közötti teljesítménye 6%-kal maradhat el 2019. év hasonló időszakához viszonyítva.

Május végéhez közeledve a legnagyobb gondot az új projektek előkészítésének lelassulása, új szerződések megkötésének csökkenése okozza.

2020. év első öt hónapjában legnagyobb mértékben a települési önkormányzatok építési-beruházási, karbantartási ajánlatkérései, megrendelései csökkentek, mind értéküket, mind pedig számosságukat tekintve.

A magánmegrendelői körben az ország egész területén vannak előkészített projektek, amit továbbra sem indítanak el. Mindezek eredményeként az ágazat rendelésállománya a 21. héten tovább csökkent. A múlt év azonos időszakához mérten május végén közel 20%-kal lehet kisebb a rendelésállomány volumene. A megrendelői elbizonytalanodás továbbra is egyaránt jelen van az állami, önkormányzati, lakossági és a magán megrendelőknél. A kijárási korlátozás feloldásától a megrendelői egyeztetések felgyorsulását és új szerződések megkötését remélik a vállalkozások.

A munkaellátottság csökkenésével és a gyakorivá vált késedelmes fizetések miatt tovább romlott a vállalkozások likviditási helyzete. A késedelmes fizetések megszaporodása gerjeszti a lánctartozást az építésgazdaságban. Az ÉVOSZ által megkérdezett vállalkozások összességében azt jelzik, hogy számláik értékének 20–25%-a nincs időre kifizetve és követelésük 6–7%-a tartósan vita tárgyát képezi. Amennyiben ez a helyzet továbbra is fennmarad, az ÉVOSZ számításai szerint ez év végén a lánctartozásban lévő összeg az építőiparban elérheti a 250–280 milliárd forintot.

Az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál is növekvő nehézségeket okoz a teljesítések leigazoltatása, a befogadott számlák határidőn túli kifizetése. Az ÉVOSZ tovább szorgalmazza az Államkincstár részéről történő gyorsított kifizetéseket.

Június hónaptól várhatóan a tervező és kivitelező cégek egyre nagyobb részének kell a csökkent rendelésállományhoz igazítania a kapacitásokat, ami nagyobb mértékű létszám-leépítést is eredményezhet.

A 21. héten tovább növekedett az építőiparon belüli álláskeresők száma. A betanított munkások, szakmunkások és mérnökök más vállalkozásoknál továbbra is munkát találnak. A segédmunkások iránti igény csökken elsősorban.

2020. év. I. negyedévben az építőipari cégek 5–8% közötti anyagár emelkedést tapasztaltak. Április és május hónapokra nem jellemző a belföldi anyagok árának további emelkedése. Saját kivitelezési áraikat átlagosan 9%-kal emelték az év első négy hónapjában, május hónapban pedig megállt az építőipari szolgáltatások árának emelkedése.

Ettől lényegesen magasabb árnövekedés volt és fent is maradt az import termékeknél, ami elsődlegesen a Ft/EURO árfolyam változásából fakad. Az árfolyam jelentős változásából adódó plusz költségek továbbra sem férnek bele a szerződésben vállalt árakba, szerződésmódosításokra van szükség.

A lakásépítés piacán ez évben drasztikusan lecsökkent az újonnan indított, kivitelezésbe vett lakóingatlanok száma. A kistelepüléseken január 1-jétől igényelhető maximum 5 millió forint nagyságú ÁFA visszatérítés lehetőségét a járványhelyzet a mai napig blokkolja. A lakossági megrendelői bizonytalanságot oldja a kijárási korlátozás megszűnése. Mindezekkel együtt a lakásépítő cégek az új lakásépítés rövid távon belüli, évközi élénkülésére nem számítanak.

A kijárási korlátozás megszűnésével elsősorban a lakásfelújítások, karbantartási munkák növekedésével lehet számolni.

Az ÉVOSZ fontosnak tartja, hogy megszületett a döntés az iskolai tanítás 2019/2020 tanévi távoktatásban történő befejezéséről. Mivel az oktatási intézmények ebben a tanévben már nem fogadnak diákokat, a nyári felújítási, karbantartási munkákat azonnal, május végétől meg lehet kezdeni.

A Kormány gazdaságvédelmi akciótervében az építőipar is kiemelt ágazatként van megjelölve.

Az építőipar számára meghatározó, hogy a munkája iránti megrendelések ne zuhanjanak le és a járványhelyzet közepette is minőségben, hatékonyságban szintet tudjon lépni!

Ezt a két meghatározó szempontot szem előtt tartva tett az ÉVOSZ ajánlást a vállalkozások felé a járványhelyzet kezelésére, üzleti kockázataik mérsékléséhez és tesz hétről hétre javaslatokat a Kormányzat számára intézkedések megtételéhez.

Az építőipar kiemelt ágazati kezelése gyors intézkedésekkel, hatásukban rövid távon is eredményt hozó kormányzati rásegítéssel lehet sikeres. Ennek keretében javasoljuk:

 • a megvalósításra tervezett létesítmények előkészítésének felgyorsítását. Építési- beruházási feladatok nevesítését, gyorsított eljárásban való terveztetését és mérnöki lebonyolításba való kiadását. Ez azonnal munkát tud biztosítani a tervező és mérnöki szolgáltató vállalkozásoknak.
 • Nyári iskolai rekonstrukciós pályázati program elindítása, épületenergetikai szempontú elvárásokkal. Ez, elsődlegesen a mikró- és kisvállalkozások munkaellátottságát segítené.
 • A 2020. évre tervezett építőipari hatékonyság-növelést szolgáló beruházási pályázat gyors kiírása. A munkahelyek megtartását, hatékonyság növelést, digitalizációt, automatizálást szolgáló szempontokkal megerősített ágazati sajátosságokat figyelembe vevő támogatás.
 • Az építőipari gyakorlati képzést és felnőttképzést együttesen szolgáló építőipari képzőközpontok létrehozásának anyagi és szervezési támogatása. Az elaprózott, elavult intézményi háttér helyett a centralizáltabb, jól felszerelt képző központok irányába való elmozdulás szükséges.
 • Építőipari erőforrás klaszterek létrehozásának ösztönzése, támogatása.
 • Az ÉVOSZ szakmai közreműködésének további befogadása aktuális témákban. Súlyponti problémák megfogalmazásában és megoldási javaslatok kidolgozásában ilyen terület lehet: a költségtervezés, költségek kézben tartása; a lakás szavatosság szakmai kezelése; épületenergetikai ajánlások kidolgozása; az építőipari szakmunkások, mérnökök hazahívó programja; a külföldi munkavállalással szembeni itthon marasztaló program.
 • A hazai háttéripar, építőanyag-ipari kapacitások bővítése és modernizálása. Minél komplexebb, gyorsan beépíthető termékek gyártása.