Az építési vállalkozók nagy többsége saját erőből többnyire nem vagy nehezen tudja folyamatosan előfinanszírozni a munkáját. A banki hitelek kamatának drasztikus növekedése drágítja a működést. A különböző költségnövekedéseknek csak egy részét fizeti meg a megrendelő, így romlik az építőipari vállalkozások jövedelmezősége.

A mikro- és kisvállalkozásoknak csak töredék része hitelképes, működésüknél még inkább hangsúlyossá vált az előlegek bekérése. A finanszírozási problémát sok esetben felerősítik a hosszú alvállalkozói láncok késedelmes kifizetései, főleg a mikro- és kkv-szektor irányába.

A dráguló építési környezetben az építőipari vállalkozások a korábbi évekhez mérten magasabb hitelösszegek mellett tudják biztosítani a folyamatos működést és a projektek előfinanszírozását. A kereskedelmi bankok elsődlegesen a közepes és nagy építési vállalkozások finanszírozását ítélik kisebb kockázatúnak, a mikro- és kisvállalkozások a Széchenyi hitelek irányába fordulnak. Számos mikro- és kisvállalkozás nem fordul bankhoz, vagy nem is alkalmas hitelezésre, ezért ebben a körben 2022-ben megnövekedett a megrendelőtől, lakossági megrendelőtől bekért előlegek volumene. Ez a pénzügyi, finanszírozási helyzet még inkább indokolttá teszi az írásos szerződések fontosságát a lakosságnak végzett munkáknál.

A 2022. év a teljesítési és a fizetési garanciák működésének hangsúlyos éve. Az ÉVOSZ szeretné elérni, hogy a megrendelő feltételek nélkül ne tudja lehívni és kifizettetni a garantőr bankkal a vállalkozó teljesítési-jóteljesítési garanciáit. A kereskedelmi bankok gyakorlatában, szerződéseiben általánossá kell, hogy váljon a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésére való utalás, annak kiemelt kezelése, hogy a vállalkozás fordul-e panasszal a TSZSZ-hez a garanciák lehívása miatt. A panasz megvizsgálása után kerülhet csak sor a garanciaösszeg megrendelői megszerzésére.

Az ÉVOSZ szorgalmazza kötelezően bevezetni a megrendelői fizetési garanciaadási kötelezettséget. A vállalkozók által adott teljesítési, jóteljesítési garanciákkal egyenértékű megrendelői fizetési garanciát indokolt kérni a megrendelők részéről, valamint annak garantálását, igazolását, hogy a megrendelői forrás visszavonhatatlanul rendelkezésre áll.

Mivel a meglévő lakásvagyon mintegy 60%-a nem felel meg a magasabb energetikai elvárásoknak, és a környezettudatosság sem érvényesül, indokolt, hogy az MNB programok ne csak az új lakóingatlanokhoz nyújtsanak kedvező finanszírozási lehetőséget, hanem a felújításokhoz is. Az ÉVOSZ javasolta az MNB felé a Zöld Otthonteremtési Program folytatását és annak kiterjesztését a lakóingatlanok felújításának finanszírozására is.

 

***

 

Budapest, 2022. július 19.