Építésügyi ágazatot érintő jogszabályok

 

Törvények:

 

2017. évi XXIV. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

2016. évi LXXIV. törvény

A településkép védelméről

2016. évi XXXVI. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény módosításáról

2015. évi CCXXVII. törvény Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról

2015. évi CCXXVI. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról

1997. évi LXXVIII. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről

Kormányrendeletek:

 

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

 A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról

219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról

482/2016 (XII.28.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

353/2016 (XI.18.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról

273/2016 (IX.15.) Korm. rendelet

A családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendelet módosításáról

17/2016 (II.10.) Korm. rendelet

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

16/2016 (II.10.) Korm. rendelet

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Az építőipari kivitelezési tevékenységről