Közgyűlés 2020. április

A járványhelyzetre tekintettel az ÉVOSZ Közgyűlését a szokásos rendben nem tudjuk összehívni, viszont kormányrendelet született a tekintetben, hogy jelenleg az Elnökség döntése is elegendő a beszámolók elfogadásához. Az ÉVOSZ 2019. évi szakmai- és gazdasági beszámolójának, a 2020. évi gazdálkodási tervének elfogadására irányuló szavazás elektronikusan zajlott.

A 2020. évi gazdálkodási tervhez több észrevétel érkezett, melyek a COVID-19 járvány nem kiszámítható költségvetési hatását igyekeztek kezelni. Ezeket egy záradék formájában építettük be a költségvetési tervbe, amely arra irányul, hogy féléves tényszámok ismeretében, szükség szerint a II. félévben újra az Elnökség és Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elé terjesztjük az elfogadott tervet, különös tekintettel arra, ha az módosításra szorul.

Az előterjesztések elfogadásra kerültek:

2019. évi szakmai beszámoló

2019. évi gazdasági beszámoló

2020. évi gazdasági terv.

 

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Koji László, elnök

Budapest, 2020. április 15.