A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága megkezdte az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek beválásvizsgálatát, a szabályozással kapcsolatos jogalkalmazási tapasztalatok gyűjtését és értékelését.

A beválásvizsgálat során fontosnak tartják, hogy a jogalkalmazók lehető legszélesebb körét is bevonja, ezért kérik az ÉVOSZ tagszervezeteinek észrevételeit, javaslatait.

A jelenlegi vizsgálat elsődlegesen az alábbi ismertetett kérdésekre, témakörökre terjed ki, ugyanakkor szívesen várják a tűzmegelőzés fejlesztését és eredményességét szolgáló észrevételeket is.

Az OTSZ és TvMI beválásvizsgálat által elsődlegesen érintett kérdések, témakörök

1. Tűzszakaszok méretezése

a) A megnövelt tűzszakasz-alapterületek megkönnyítik-e az épületek tervezését, milyen mértékben illeszkednek a gyakorlatban felmerülő, rendeltetésspecifikus alapterületi igényekhez (pl. ipari üzemek, tárolási csarnokok tervezése során)?

b) A tűzszakasz-alapterület növelését lehetővé tevő alternatív műszaki megoldások közül melyik műszaki megoldás, kialakítás alkalmazása a jellemzőbb, illetve alkalmazhatóbb?

c) Milyen gyakran és esetekben került sor a fokozott üzembiztonságú, valamint az elfojtó üzemű tűzoltó berendezés alkalmazására, tervezésére?

2. Tűzállóság

a) A szerkezetek elvárt tűzállósági teljesítményének csökkentése milyen rendeltetésű, szintszámú és alapterületű épületek esetében eredményezett egyszerűbb tervezést, illetve elősegítette-e az alkalmazandó építési termékek, építményszerkezetek egyszerűbb megválasztását?

b) A szerkezeti tűzvédelmi követelmények csökkentését lehetővé tevő alternatív műszaki megoldások milyen mértékben egyszerűsítik a tervezést, illetve tesznek-e szükségessé többlettervezést, figyelembe véve az adott épület rendeltetéséből, gyakorlati kialakításából adódó körülményeket (pl.: csarnoképületek esetében a többirányú kiürítés lehetősége általában akkor is biztosított az épület jellemző kialakítása, belső elrendezése miatt, ha egyébként nincs erre vonatkozó követelmény)?

3. Füstelvezetés

a) Milyen rendeltetésű és kiterjedésű (szintszámú, alapterületű) épületekre jellemző a menekülési útvonalat képező, füstelvezetett lépcsőtér alkalmazása?

b) A fedett átriumok füstelvezetésének megoldása egyszerűsödött-e az átriumok differenciáltabb, az alapterületet és érintett szintszámot magába foglaló megkülönböztetésével?

c) A hő- és füstelvezetés szempontjából nyitott udvar és gépjárműtároló esetében a nyitottságot meghatározó feltételek igazodnak-e a gyakorlathoz?

d) A nagylégterű helyiségek, a csarnoképületek füstelvezetésének tervezését megkönnyítik-e a differenciáltabb méretezési módszerek (füstkötényfal nélküli helyiség esetén, a méretezési táblázattól eltérő magassági értékek esetén, a füstgyűjtő térben tervezett tárolás esetén)?

4. Kiürítési normaidők és távolságok

a) A megnövelt kiürítési idők és úthosszúságok alkalmazása milyen mértékben egyszerűsíti, könnyíti meg az épületek kiürítésének tervezését?

b) A kiürítési idő, illetve úthossz növelésénél figyelembe vehető körülményeken – pl. beépített tűzvédelmi berendezések jelenléte – kívül van-e olyan további körülmény, műszaki kialakítás, amelynek figyelembe vétele további növelést tehetne lehetővé?

c) A jelenleg figyelembe vehető körülményeket az OTSZ megfelelő differenciálással állapítja-e meg?

d) Alkalmazzák-e a többirányú kiürítést, a járulékos előnyök arányban állnak-e a többirányú kiürítés biztosításához szükséges megoldásokkal?

5. Lakóépületek

a) A tűzoltási felvonulási terület, illetve a magasból mentés biztosítatlansága esetén a kapcsolódó alternatív megoldások alkalmazása egyszerűsíti-e az épületek tervezését új és meglévő lakóépületeknél, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a meglévő épület bővítése a mértékadó kockázati osztály szigorodását is eredményezi?

b) Alkalmazzák-e a korlátlan tűzszakaszméretet a lakóépületek tervezésénél?

 

Amennyiben a mellékelt témában észrevétele, javaslata van, azt legkésőbb 2023. szeptember 14-ig küldje meg az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.