Alumínium Ablak és Homlokzat Tagozat

Az ÉVOSZ Alumínium Ablak és Homlokzat Tagozat 1999 június 22-én alakult meg neves magyar alumínium ablak és homlokzatgyártók részvételével a tagok érdekképviselete céljából.

2004-től a szakmai képviselet működtetésére tett erőfeszítések hatékonyabbá tétele, önállóbb és kezdeményezőbb speciális érdekvédelem céljából önálló Egyesületté alakult, megtartva az ismert nevet és szoros együttműködését a társ szakmai szervezetekkel, elsősorban az ÉVOSZ-al.

Az Egyesület tagságát nemcsak gyártók, hanem profilforgalmazók, beszállítók is alkotják.

Az ALUTA tagjainak közös vonása, hogy piacbővítési stratégiájukat a termelés és a termék minőségével, az innovációval, valamint a humán tényezők folyamatos szakmai fejlesztésével alapozzák meg.

Az Egyesületnek jelenleg 32 tagja van, létszáma folyamatosan bővül. Az egyes tevékenységek végzésére munkacsoportok működnek, munkájukat az Elnökség hangolja össze.

Az ALUTA olyan célokat tűzött maga elé, amelyek nemcsak az abban résztvevőknek, hanem az egész iparágazat szempontjából is döntő fontossággal bírnak.

Fő célkitűzések:

  • Piacfejlesztés /Növelni akarjuk az alu-szektor piaci részesedését, gazdasági súlyát és szakmai tekintélyét./
  • Minőség és szakmai fejlesztés /A termékék és szolgáltatások minősége meg kell hogy feleljen az EU szabványoknak és előírásoknak/
  • Érdekvédelem /A Tagok elvégzett munkájának anyagi elismerése, a fekete és szürke gazdaság elleni fellépés, a fizetési morál javítása/Fő feladatok: A tájékoztatás és reklám eszközeivel mutassuk be az ALUTA célkitűzéseit, a Tagok eredményeit és a megengedett módon a konkurencia hiányosságait. Az Egyesület deklarálja, hogy Tagjai tevékenységét azonos szakmai szinten szeretné képviselni, a Tagok büszkén vállalják tagságukat és a tagvállalatok egymás közötti együttműködése legyen kiemelt szempont.

Növekedjen a Tagok ismertsége és elismertsége, ezen keresztül az alumínium nyílászárók piaci részesedése. Erősíteni kell az ALUTA tagok egymás közötti személyes és cégkapcsolatait, kooperációkat. Tagsági létszámunkat bővítve minél nagyobb súlyú képviselet.

Elnök: Fegyverneky Sándor

Ügyvezető: Kotányi András


Az ÉVOSZ ALUTA tagvállalatai, valamint egyéb részletes információk: www.aluta.hu honlapon találhatók.