Az ÉVOSZ Egyéni és Kisvállalkozók Szakmai Tagozata, mint az ÉVOSZ társadalmi szervezet keretében megalakult Tagozat, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári Törvénykönyv, valamint az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján hozták létre az 1997.június 17.-én szabályszerűen összehívott tagozati közgyűlésen, az alábbiakban meghatározott alapítói szándék és cél szerint :

A Tagozat célja és tevékenységi köre:

A Tagozat a Magyarországon bejegyzett építéskivitelezési - építésszerelési kisvállalkozások önkéntes együttműködése, amely felöleli az építési - építéskivitelezési tevékenységen túl a hozzá kapcsolódó tervezési, gyártási, szállítási, szerelési és szolgáltatási területeket.

A kisvállalkozói körbe tartoznak mindazon vállalkozások, amelyek a hatályos jogszabályok alapján, illetve ezek híján az általánosan elfogadott ajánlások alapján, az azokban megfogalmazott kritériumoknak megfelelnek.

Együttműködés a szakmai terület minőségbiztosítási, szabványosítási kérdéseiben, az egységes színvonalú piaci fellépésben, tagjai közös szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete és támogatása.


A tagozat feladatai:
A tagok tevékenységével kapcsolatos szakmai-tudományos területekkel való kapcsolatok támogatása, a tagok vevőkörével, illetve azok szervezeteivel való kapcsolatok segítése és támogatása, a közös fellépés kinyilvánítása szükség esetén.

A tapasztalatcsere a tagok között, a szakmai munkához és döntésekhez olyan segítségnyújtás, ami csak a tagok rendelkezésére áll.

A tagok szakmai és gazdasági területét érintő törvényekkel és rendeletekkel kapcsolatban konzultáció, továbbá ezen törvények és rendeletek előkészítésében való közreműködés megszervezése, illetve ezen törvények és rendeletek előkészítéséhez szükséges információk szolgáltatása.

A tagok szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete a hatóságokkal, más üzleti és gazdasági körökkel, továbbá a különböző magyarországi és külföldi szervezetekkel, hatóságokkal szemben, alapoknál, alapítványoknál.

Tagjainak informálása a szakmai és általános gazdasági ügyekről. A Tagozat közös tevékenysége kiterjed:
- törvények, törvényerejű rendeletek, műszaki irányelvek közös véleményezésére, bevezetésük elősegítésére,
- EK irányelvek véleményezésére, bevezetésük elősegítésére,
- műszaki szabványok, szabályzatok kidolgozására, véleményezésére,
- nemzetközi szabványok, ajánlások, irányelvek terjesztésére,
- külföldi kapcsolatok ápolására szervezetekkel, vállalkozásokkal, intézményekkel,
- kapacitáskoordináció és kiajánlás,
- tevékenységek és regisztrációjára,
- szakképesítési regisztráció, minősítés,
- kiállítások és konferenciák szervezésére,
- számítási segédletek közös kidolgozására,
- számítógépes támogató rendszerek közös fejlesztésére.

A Tagozat munkatervében szerepelő legfontosabb feladatok:

  • Az ISO 9000 szabvány szerinti minősítés kisvállalkozók számára is reálisan elérhető anyagi ráfordítással történő megszerzése. Az eljárás rendszere kidolgozott az ÉVOSZ szervezetének keretei között.
  • A vállalkozások összefogásával "nagyságképzés", közös kockázati alap létrehozása a jó teljesítési garancia biztosítására, ami javítaná az alaphoz tartozó vállalkozások piaci pozícióit, mind a hazai, mind a külföldi vállalkozókkal való versenyben.
  • A háttéripari termékek beszerzésénél a közös fellépés - összefogás szintén a nagyságképzésből adódóan javítaná a tagok tárgyalási - piaci helyzetét, növelve ezzel a versenypozíciójukat.
  • Piaci információk, valamint a hazai és nemzetközi tenderekről információk /internetes honlapon/

Tagozat elnöke: Böröczffy István, Böröczffy Mérnöki Iroda Kft.